A A A

HG nr.846 din 30.11.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea parţială a prejudiciului cauzat de seceta din anul 2020 la cultura porumbului şi pregătirea solului pentru recolta anului 2021.pdf