A A A

Modificarile la Regulamentul privind stabilirea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamnităților naturale asupra recoltei anului 2020.pdf