A A A

BENEFICIARII DE SUBVENȚII AU OBLIGATIVITATEA SĂ UTILIZEZE ELEMENTELE DE IDENTITATE VIZUALĂ - IATĂ CARE SUNT REGULILE DE APLICARE

19/02/2018

Ești producător agricol și ai beneficiat de subvenții în anul 2017? Atunci trebuie să știi că din acest an, beneficiarii de subvenții au obligativitatea să utilizeze elemente de identitate vizuală. Acest lucru este prevăzut de Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului de subvenționare 2017-2021. Elementele de identitate vizuală demonstrează că producătorii agricoli au beneficiat de subvenții din programul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) și cele ale Programului ENPARD Moldova – suport pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Reguli de aplicare:

În termen de 15 zile din momentul în care producătorii agricoli au primit finanțarea sau aprobarea de finanțare, ei sunt obligați să aplice elementele de identitate vizuală, în caz contrar aceștia riscă să fie sancționați.

Sunt 3 tipuri de elemente vizuale:

1.           1. Autocolantul se aplică pe toate mașinile, utilajele și echipamentele pentru care suma subvenției este mai mare de 20.000 MDL.

2.           2. Plăcuța informativă se aplică în cazul în care suma subvenției este de la 100.000 până la 500.000 MDL.

3.           3. Panoul informativ se aplică în cazul în care suma subvenției este mai mare de 500.000 MDL.

Elementele de identitate vizuală asigură transparența implementării, derulării și atribuirii fondurilor naționale și externe. Materialele de vizibilitate trebuie să ofere informații clare despre:

Ø                - Beneficiar;

Ø                -  Localitatea în care s-a realizat investiția;

Ø                - Valoarea totală a investiției;

Ø               - Suma subvenției;

Ø               - Contribuția proprie;  

Toate aceste informații vor fi afișate și menținute pe întreaga perioadă de realizare a investiției sprijinite prin FNDAMR și/sau pe toată perioada de monitorizare a proiectului și vor fi plasate într-un loc vizibil publicului.

Pentru mai multe detalii referitoare la aplicarea și menținerea elementelor de identitate vizuală vă rugăm să vă adresați Oficiilor Teritoriale AIPA în raza cărora sunt amplasate afacerile subvenționate.  

Materialele de vizibilitate vor fi tipărite și instalate din bugetul personal, ținând cont de modelele aprobate de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (modelele pot fi accesate la rubrica materiale de vizibilitate pe site-ul oficial al AIPA, aipa.gov.md).

Ghidul complet privind aplicarea elementelor de identitate vizuală a FNDAMR poate fi accesat prin acest http://aipa.gov.md/ro/node/1820.  De aici pot fi accesate modelele materialelor vizuale și specificațiile tehnice.  

Elementele de identitate vizuală se vor expune într-un loc vizibil publicului, respectând prevederile Anexelor 1,2,3 din Ghidul aferent aplicării elementelor de identitate vizuală a  FNDAMR.

5 pași simpli de urmat:

Pasul 1. Beneficiarul de subvenții alege tipul de material vizual ce urmează să fie tipărit: autocolante, panouri, plăcuțe informative în funcție de investiția efectuată și suma subvenției primite;
Pasul 2. Beneficiarul va selecta tipografia și va oferi toate informațiile relevante ce trebuie incluse conform specificațiilor tehnice menționate în ghid, inclusiv linkul pentru modelul editabil și „Ghidul privind aplicarea elementelor de identitate vizuală a FNDAMR”;
Pasul 3. Tipografia va pregăti macheta și va transmite beneficiarului pentru verificare și aprobare;

Pasul4. Tipografia va tipări materialele vizuale din contul bugetului beneficiarului;
Pasul 5. Beneficiarul va plasa/instala materialele vizuale într-un loc vizibil publicului.  

Direcția relații externe, comunicare și raportare