A A A

Proiectul Twinning

Consolidarea capacității instituționale prin programe de schimb la nivel extern

 

Consolidarea Capacității Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din Republica Moldova (AIPA) întru aplicarea normelor și standardelor UE la administrarea schemelor de sprijin în Agricultură și Dezvoltare Rurală.

 

Sloganul proiectului “Împărtășiți cunoștințe, experiență și succes”

 

Scopul proiectului:

Consolidarea capacității instituționale a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură de a administra măsurile de sprijin în Agricultură și Dezvoltare Rurală în conformitate cu normele și standardele UE.

 

Obiectivul general:

Este de a oferi asistență Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) pentru îmbunătățirea capacității sale financiare și a management-ului instituțional pentru punerea în aplicare a Politicii Agricole și de Dezvoltare Rurală.

 

Obiectivele secundare:

Atingerea scopului prin:

-         Lucru în echipă;

-         Cunoașterea detaliată a situației;

-         Sprijin politic de nivel superior.

 

Componenta I:

  • Elaborarea unei structuri organizaționale și a unui temei juridic pentru AIPA în conformitate cu cerințele UE:

ü Înițiere;

ü Organizarea unui Seminar de un nivel politic înalt;

ü Încheierea Evenimentelor sunt organizate și susținute;

ü Asigurarea calității proiectului;

ü Întocmirea Bazei legale pentru implementarea tuturor funcțiilor Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în conformitate cu cerințele Uniunii Europene;

ü Proiectarea Structurii și diagramei organizaționale ale AIPA, luând în considerare cerințele UE și cele mai bune practici, cum ar fi separarea funcțiilor și segregarea atribuțiilor;

ü Aprobarea unei strategii de management a resurselor umane pentru AIPA care include ( planificarea personalului, recrutarea, instruirea și evaluarea);

ü Pregătirea fișelor de post pentru întregul personal AIPA;

ü Dezvoltarea Strategiei Tehnologiilor Informaționale și politica de securitate pentru AIPA care includ (acordul privind nivelul serviciilor și funcționarea acestora, servicii de asistență,  serviciul asistență beneficiari, obiective IT, concept tehnologic, managementul calității și organizarea tehnologiilor informaționale). De asemenea, strategia sus-menționată, cuprinde conexiuni extinse cu părțile terțe responsabile, un exemplu fiind Centrul e-Guvernare sau Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor;

ü Emiterea măsurilor de protecție ce țin de mediul administrativ, de structură, personal și mediul tehnic pentru AIPA.

 

Componenta II:

  • Pregătirea pachetului complet de documente care cuprinde toate funcțiile ale AIPA:

ü Întocmirea manualelor de procedură, ghidurilor și listele de verificare pentru punerea în aplicare a măsurilor de Dezvoltare Rurală (RD), în conformitate cu principiile Uniunii Europene;

ü Elaborarea Planurilor de Control pentru măsurile de Dezvoltare Rurală, în vederea respectării cerințelor sistemului de management și control, conform cadrului legal European.

ü Analiza nevoilor de formare (ANF) a competențelor necesare solicitate de AIPA, pentru implementarea măsurilor de Dezvoltare Rurală în conformitate cu principiile UE;

ü Program de instruire cu ateliere, seminare, instruiri la locul de muncă și Vizite de Studiu pentru angajații AIPA, inclusiv un program de formare de formatori;

ü Angajații AIPA vor fi instruiți pentru a-și îndeplini sarcinile  în conformitate cu cel puțin 3-4 manuale de proceduri noi-scrise, privind măsurile de sprijin pentru Dezvoltare Rurală, în conformitate cu normele și standardele UE (principiu pre-investițional).

 

Componenta III

  • Consolidarea capacităților și îmbunătățirea managementului instituției:

ü Consolidarea Unității de Audit intern a AIPA pentru a fi în conformitate cu standardele de audit, acceptate la nivel internațional;

ü Actualizarea cadrul de identificare și de gestionare a riscurilor;

ü Elaborarea/actualizarea obiectivelor de performanță organizațională ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), corelate cu alocarea resurselor;

ü Proiectarea unui sistem de identificare, tratare și soluționare a neregularităților și fraudelor;

ü Elaborarea unui sistem de control și păstrare a documentelor în cadrul AIPA;

ü Consolidarea Direcției Contabilitate și Plăți din cadrul AIPA, pentru a se conforma standardelor de contabilitate de nivel internațional;

ü Delegarea participanților și desfășurarea vizitelor de studiu.

Beneficiar:

Agenția de Intervenție șu Plăți pentru Agricultură din Republica Moldova (AIPA)

Bugetul proiectului: 1,2 milioane EURO

Durata proiectului: 24 luni

Parteneri:

Consorțiul este format din:

  • Partener Superior:   
  1. AgrarMarkt Austria  https://www.ama.at/

 

  • Parteneri Secundari:
  1. Fondul de Stat de Intervenții în Agricultură (SZIF) din Republica Cehă http://www.szif.cz/
  2. Agenția pentru Restructurare și Modernizare a Agriculturii (ARMA) Polonia  http://www.arimr.gov.pl