A A A

Ghidul solicitantului pentru accesarea subvențiilor investiționale

CERERI ȘI FORMULARE OBLIGATORII PENTRU ANUL 2023

ACTE GENERALE
Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor
Proiect investițional

MĂSURA SP_2.1
Cerere SP_2.1 Investiții în producere pe teren protejat
Fișa de calcul - Măsura SP_2.1

MĂSURA SP_2.2
Cerere SP_2.2 Investiții în sisteme și echipamente pentru irigare
Fișa de calcul - Măsura SP_2.2.xlsx (13.06 KB)

MĂSURA SP_2.3
Cerere SP_2.3 Investiții în bazine de acumulare a apei pentru irigare
Fișa de calcul - Măsura SP_2.3.xlsx (12.86 KB)

MĂSURA SP_2.4
Cerere SP_2.4 Investiții în exploatații din sectorul vegetal
Act privind înființarea plantației multianuale perene
Fișa de calcul - Măsura SP_2.4.xlsx (13.89 KB)

MĂSURA SP_2.5
Cerere SP_2.5 Investiții în exploatații din sectorul viticol
ACT privind darea în exploatare a sistemului de suporturi în plantaţiile viticole tinere
Act pivind înfiinţarea plantaţiei viticole (de plantare a viţei de vie)
Act privind recepţionarea plantaţiei viticole în primul an de vegetaţie
Fișa de calcul - Măsura SP_2.5.xlsx (13.73 KB)

MĂSURA SP_2.6
Cerere SP_2.6 Investiții în exploatații zootehnice
Fișa de calcul - Măsura SP_2.6.xlsx (13.97 KB)

MĂSURA SP_2.7
Cerere SP_2.7  Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vitivinicol
Fișa de calcul - Măsura SP_2.7.xlsx (12.74 KB)

MĂSURA SP_2.8
Cerere SP_2.8  Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vegetal
Fișa de calcul - Măsura SP_2.8.xlsx

MĂSURA SP_2.9
Cerere SP_2.9  Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare a produselor de origine animală
Fișa de calcul - Măsura SP_2.9.xlsx (12.84 KB)

MĂSURA SP_2.10
Cerere SP_2.10  Investiții în tehnologii de lucrare a solului
Fișa tehnologică
Declarație privind tehnica sau utilajul deținut în exploatație
Fișa de calcul - Măsura SP_2.10.xlsx (13.13 KB)

MĂSURA SP_2.11
Cerere SP_2.11  Dezvoltarea infrastructurii aferente exploatației
Fișa de calcul - Măsura SP_2.11.xlsx (12.69 KB)

MĂSURA SP_2.12
Cerere SP_2.12  Stimularea dezvoltării turismului în mediul rural
Fișa de calcul - Măsura SP_2.12.xlsx (12.7 KB)