A A A

Ghidul solicitantului pentru accesarea subvențiilor investiționale

CERERI ȘI FORMULARE OBLIGATORII PENTRU ANUL 2023

ACTE GENERALE
Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor
Proiect investițional cu valoarea proiectului de pina la 100 mii lei.docx
Proiect investițional cu valoarea investitiei mai mare de 100 mii lei.docx

MĂSURA SP_2.1
Cerere SP_2.1 Investiții în producere pe teren protejat
Fișa de calcul - Măsura SP_2.1.xlsx  

MĂSURA SP_2.2
Cerere SP_2.2 Investiții în sisteme și echipamente pentru irigare
 Fișa de calcul - Măsura SP_2.2.xlsx  

MĂSURA SP_2.3
Cerere SP_2.3 Investiții în bazine de acumulare a apei pentru irigare
Fișa de calcul - Măsura SP_2.3.xlsx

MĂSURA SP_2.4
Cerere SP_2.4 Investiții în exploatații din sectorul vegetal
Act privind înființarea plantației multianuale perene
Fișa de calcul - Măsura SP_2.4.xlsx

MĂSURA SP_2.5
Cerere SP_2.5 Investiții în exploatații din sectorul viticol
ACT privind darea în exploatare a sistemului de suporturi în plantaţiile viticole tinere
Act pivind înfiinţarea plantaţiei viticole (de plantare a viţei de vie)
Act privind recepţionarea plantaţiei viticole în primul an de vegetaţie
Fișa de calcul - Măsura SP_2.5.xlsx

MĂSURA SP_2.6
Cerere SP_2.6 Investiții în exploatații zootehnice
Fișa de calcul - Măsura SP_2.6.xlsx

MĂSURA SP_2.7
Cerere SP_2.7  Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vitivinicol
Fișa de calcul - Măsura SP_2.7.xlsx

MĂSURA SP_2.8
Cerere SP_2.8  Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vegetal
Fișa de calcul - Măsura SP_2.8.xlsx

MĂSURA SP_2.9
Cerere SP_2.9  Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare a produselor de origine animală
Fișa de calcul - Măsura SP_2.9.xlsx

MĂSURA SP_2.10
Cerere SP_2.10  Investiții în tehnologii de lucrare a solului
Fișa tehnologică
Declarație privind tehnica sau utilajul deținut în exploatație
Fișa de calcul - Măsura SP_2.10.xlsx
Angajamentul conventional.docx
Angajament conservarea solului.docx

MĂSURA SP_2.11
Cerere SP_2.11  Dezvoltarea infrastructurii aferente exploatației
Fișa de calcul - Măsura SP_2.11.xlsx

MĂSURA SP_2.12
Cerere SP_2.12  Stimularea dezvoltării turismului în mediul rural
Fișa de calcul - Măsura SP_2.12.xlsx