A A A

Rezultatele preliminare privind recepționarea cererilor pentru forma de subvenționare în avans

17/11/2023

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează publicul larg cu privire la rezultatele preliminare aferente apelului I de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans (HG nr. 465/2023). Prin urmare, în perioada 18 septembrie – 16 noiembrie 2023, la Direcțiile Teritoriale AIPA au fost depuse 148 de cereri cu planificarea investițiilor de cca 603,6 mil. lei, dintre care suma subvenției solicitate constituie aproximativ 285,4 mil. lei.

Astfel, în cadrul măsurii Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice rurale,50 de APL-uri au solicitat subvenții în avans pentru realizarea proiectelor investiționale, prioritar pentru construcția/reabilitarea și modernizarea drumurilor care asigură accesul pentru exploatații sau entități economice care desfășoară activități în mediul rural, cu o valoare a investițiilor planificate de peste 246 mil. lei, iar suma subvenției solicitate din FNDAMR constituie cca. 173,7 mil. lei.

Pentru Modernizarea exploatațiilor zootehnice (construcția/reconstrucția, dotarea tehnologică sau digitală a exploatației zootehnice; cumpărarea animalelor de prăsilă), 73 de fermieri micro și mici au solicitat subvenții în avans în valoare de 79,9 mil. lei, pentru realizarea proiectelor, astfel, domeniul dat de intervenție fiind în topul solicitărilor.

Fermierii solicită subvenții în avans, de asemenea, pentru Diversificarea activităților economice rurale, prin crearea activităților neagricole și dezvoltarea serviciilor în mediul rural, dezvoltarea serviciilor și activităților de turism rural, agroturism, turism vitivinicol, astfel, pentru realizarea a 11 proiecte investiționale, valoarea subvenției în avans solicitată este de 13,9 mil. lei.

În cadrul măsurii Transferul de cunoștințe, inovare și formare5 instituții de învățământ cu profil agroindustrial au solicitat subvenții în avans de cca 7,9 mil. lei, pentru realizarea proiectelor investiționale de dezvoltare sau modernizare a bazei tehnico-materiale de cercetare și formare profesională, de dotare a fermei zootehnice utilizate în cercetarea sau formarea profesională, etc.

           O pondere mai redusă o deţin cererile de solicitare a sprijinului financiar, înregistrate pentru Stimularea producerii pe teren protejat, astfel 2 dosare vizează investiţii în achiziționarea utilajului și echipamentului pentru creșterea legumelor pe teren protejat și construcția unei sere, iar valoarea subvenției solicitate pentru realizarea proiectelor este de peste 1,2 mil lei.

 

           Totodată, dorim să menționăm că, proiectele investiționale care întrunesc criteriile de eligibilitate, se supun evaluării de către oficiul central al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, conform criteriilor de selectare prevăzute în Regulament (HG nr. 465/2023).

 

 

 

 Direcția dezvoltare instituțională, raportare și comunicare