A A A

Rezultatele I apel în cadrul proiectului de granturi - AGGRI

20/05/2024

       

     Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), informează că a finalizat procesul de recepționare a cererilor pentru granturi oferite de proiectul AGGRI.

    Astfel, în perioada 15.01- 17.05.2024 au fost depuse, în cadrul proiectului AGGRI, 31 de dosare de solicitare a granturilor de către producătorii din sectorul zootehnic (bovine pentru lapte). În rezultatul recepționării dosarelor depuse, valoarea totală a granturilor solicitate de aplicanți este de peste 21 mil $, iar valoarea totală a investițiilor ar constitui peste 47 mil. $.

    Reamintim că, valoarea maximă a unui grant este de 1 milion de dolari SUA, însă nu mai mult de 50% din valoarea investiției eligibile. Printre investițiile eligibile se numără construcția sau modernizarea exploatațiilor zootehnice, dotarea exploatațiilor cu tehnică sau utilaje, dotarea exploatațiilor cu unitate de procesare a furajelor, achiziționarea animalelor de prăsilă și investiții în eficiența energetică a exploatației (stație de biogaz și panouri fotovoltaice).

   Prin urmare, AIPA, în termeni proximi, va efectua controlul administrativ a cererilor depuse și ulterior va transmite spre evaluare Comisiei de Evaluare și Selectare. Granturile vor fi acordate , pe bază de concurs aplicanților care vor acumula cel mai mare punctaj. 

   

  

 

 

 

 

 Direcția dezvoltare instituțională, raportare și comunicare