A A A

Lansarea apelului IV de depunere a dosarelor în cadrul Programului de granturi post investiționale „Managementul durabil al terenurilor”

01/04/2024

       

                        Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că în conformitate cu Ordinul MAIA nr. 52 din 28.03.2024, se lansează apelul IV de depunere a dosarelor în cadrul Programului de granturi post investiționale „Managementul durabil al terenurilor”(MDT) din cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P). 

    Sunt invitați să participe la Programul de granturi: producătorii agricoli, care sunt înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, activează în sectorul agricol, au efectuat investiții eligibile și vor prezenta dovada co-finanțării din surse proprii.

    Grantul post – investițional va rambursa 30% din valoarea investiției eligibile, cu un plafon de 10 000 dolari SUA per producător agricol. Un beneficiar va fi eligibil pentru un singur grant post-investițional.

    Printre echipamentele eligibile pentru finanțare se numără: 

- semănători, tocătoare, stropitoare, combine de recoltare (tehnologii No-Till)

- combinatoare pentru formarea benzilor (tehnologii Strip-Till)

- echipamente și sisteme de irigare

- construcții hidrotehnice de captare a apei

- înființarea/reabilitarea de fâșii paravânt 

- ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate

- înierbarea în jurul pomilor în livezi 

    Dosarele de aplicare la Programul de granturi post-investiționale se depun la sediile secțiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA, din raza teritorială în care s-a efectuat investiția, de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia, în perioada 01- 30 aprilie 2024.

 

    Notă: Detalii privind documentele necesare, precum și investițiile eligibile pot fi găsite în Manualul de alocare a granturilor al programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor .

 

 

 

 

 Direcția dezvoltare instituțională, raportare și comunicare