A A A

Instruiri în cadrul AIPA

22/03/2024

       

                   Astăzi, 22 martie curent, în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a avut loc o  instruire, în vederea dezvoltării profesionale a funcționarilor publici. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a organizat un curs de instruire în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru angajații AIPA,cu tematica : ”Aspecte generale privind protecția datelor personale”, formator Igor Surdu.

     Cursul de instruire a avut drept scop familiarizarea reprezentanților din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură cu aspectele ce țin de domeniul protecției datelor cu caracter personal, reglementarea procedurilor de prelucrare, precum și cu regimul de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.

În cadrul instruirii au fost discutate subiecte de importanță, cum ar fi: 

·        Definirea noțiunilor generale aferente domeniului protecției datelor cu caracter personal; 

·        Principii și temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

·        Drepturile subiecților de date cu caracter personal; 

·        Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal; 

·        Cerințele privind protecția datelor cu caracter personal, în exercitarea atribuțiilor de serviciu; 

·        Asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate; 

·        Aspecte ce țin de desemnarea Responsabilului cu protecția datelor (DPO);

·        Aspecte legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video, etc.

Totodată, în contextul implementării Sistemului de management Anti-Mită ISO 37001:2017, angajații AIPA au beneficiat de instruiri interne privind cerințele standardului precum și domeniul de aplicare.  

La final, participanții prezenți la seminar au calificat aceste instruiri drept benefice și oportune, pentru asigurarea transparenței dar și corectitudinii privind serviciile acordate de AIPA în raport cu beneficiarii de subvenții. 

 

 

 Direcția dezvoltare instituțională, raportare și comunicare