A A A

A fost dat start Campaniei de depunere a cererilor pentru acordarea subvențiilor complementare din sursele financiare ale FNDAMR pentru anul 2024

01/02/2024

        În conformitate cu Legea nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural, Hotărârea Guvernului nr. 464/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de subvenționare complementară și condițiile specifice de eligibilitate pentru subvenționarea complementară din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre lansarea procesului de recepționare a dosarelor de solicitare a subvențiilor pentru măsurile complementare a anului curent.

   Astfel, solicitanții  pasibili subvenționării sunt: fermierii, grupurile de producători agricoli, asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, organizațiile profesionale din domeniul agricol, organizația din domeniul cercetării și inovării și instituția de învățământ cu profil agroindustrial.

    Cererile de  solicitare a sprijinului financiar pot fi depuse pentru următoarele măsuri:

SC_5.1 Stimularea accesării creditelor investiționale sau pentru mijloace circulante

SC_5.2 Stimularea activităților de promovare

SC_5.3 Stimularea utilizării sistemelor de irigare

SC_5.4 Dezvoltarea agriculturii ecologice

SC_5.5 Implementarea bunelor practici Agricole

SC_5.6 Defrișarea plantațiilor multianuale

SC_5.7 Servicii de consiliere și formare în agricultură

SC_5.8 Stimularea asocierii în grupuri de producători

SC_5.9 Subvenționare a primelor de asigurare în agricultură

    În cadrul prezentei forme de subvenționare sunt eligibile costurile suportate începând cu data de 1 octombrie a anului precedent celui de depunere a cererii de subvenționare și în anul depunerii cererii de subvenționare.

     De menționat că plafonul anual - nu depășește valoarea de 1,5 mil. lei per beneficiar, cu excepția asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, pentru care plafonul nu depășește 3 milioane de lei.

    Dosarul de solicitare urmează să fie depus de către solicitant la oficiile teritoriale ale AIPA din jurisdicția în care solicitantul va efectua investiția.

REAMINTIM:

   Cererile de subvenționare se depun în perioada 1 februarie – 30 septembrie.

    Astfel, informăm solicitanții că pachetul de documente necesar, ce urmează a fi depus, poate fi accesat pe site-ul AIPA - aici.  

 

 

 Direcția dezvoltare instituțională, raportare și comunicare