A A A

Baza de Date cu Prețuri de Referință (BDPR)

Baza de Date cu Prețuri de Referință (BDPR) pentru mașini, utilaje și echipamente specializate și Metodologia privind stabilirea prețurilor de referință la calcularea subvenției pentru tehnica, utilajul și echipamentul agricol

 

În cadrul acestei pagini Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) vă pune la dispoziție, spre consultare, Baza de Date cu Prețuri de Referință (BDPRpentru mașini, utilaje și echipamente specializate, care pot fi achiziționate prin măsurile de investiții aferente Programului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural precum și Metodologia privind stabilirea prețurilor de referință la calcularea subvenției pentru tehnica, utilajul și echipamentul agricol.

Subvenţionarea producătorilor agricoli se efectuează după principiul rezonabilității preţurilor conform art. 12 alin. (2) şi art. 14 alin. (2) litera g) din Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli,.

Registrul preţurilor de referinţă este utilizat pentru asigurarea respectării principiului rezonabilității costurilor la evaluarea dosarelor înaintate la subvenţionare din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, în scopul evitării acordării subvenţiilor la produse cu preţuri majorate. Registrului preţurilor de referință pentru maşini, utilaje și echipamente agricole se aplică pentru adjudecarea costurilor mașinilor, utilajelor și echipamentelor agricole înaintate la subvenţionare, în baza preţurilor de referinţă stabilite. În perioada de pilotare întocmirea şi actualizarea Registrului preţurilor de referinţă este asigurată de către Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură.  

Registrul cuprinde prețuri de referință pentru maşini, utilaje şi echipamente agricole, specifice submăsurilor de subvenţionare 1.3 şi 2.4. Obiectele se vor diferenția în funcție de principalele caracteristici (ex: putere, lățime de lucru, productivitate etc.). Pentru categoriile de utilaje se aprobă fișele cu informațiile tehnice minime necesare înregistrării în Registrul prețurilor de referință care se va afișa pe site-ul AIPA. Acesta este un proces continuu, fișele diversificându-se pe măsura populării Registrului cu noi categorii de obiecte. Prețurile din baza de date vor fi exprimate în MDL și nu vor include TVA (preț final la beneficiar).

Prețurile de referință sânt centralizate în Registrul prețurilor de referință în care se regăsesc următoarele informații:

 -  Cod CPV;

 -  Denumirea obiectului;

 -  Marcă;

 -  Model (un model poate fi introdus o singura dată în baza de date);

 -  Caracteristici tehnice principale;

 -  Specificații tehnice standard detaliate;

 -  Observații echipare;

 -  Preț exprimat în MDL, fără TVA.

 -  Observații preț.

Metodologia privind stabilirea prețurilor de referință la calcularea subvenției

 pentru tehnica, utilajul și echipamentul agricol poate fi consultată aici:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125562&lang=ro#

 

Registrul preturilor referinta total

Registru preturi referinta pentru Combine - 11.04.2022

Registru preturi referinta pentru Heder - 11.04.2022

Registru preturi referinta pentru Încărcătoare frontale - 11.04.2022

Registru preturi referinta pentru Semănători - 11.04.2022

Registru preturi referinta pentru Stropitori - 11.04.2022

Registru preturi referinta pentru Tractoare - 11.04.2022

Registru preturi referinta total la 11.04.2022