A A A

17 MAI- data limită de depunere a cererilor pentru granturi oferite de proiectul AGGRI

08/05/2024

       

     Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, informează că data limită de depunere a cererilor pentru granturi oferite de proiectul AGGRI, destinate pentru producătorii din sectorul zootehnic, este 17 mai 2024.

    Valoarea maximă a unui grant este de 1 milion de dolari SUA, însă nu mai mult de 50% din valoarea investiției eligibile. Printre investițiile eligibile se numără construcția sau modernizarea exploatațiilor zootehnice, dotarea exploatațiilor cu tehnică sau utilaje, dotarea exploatațiilor cu unitate de procesare a furajelor, achiziționarea animalelor de prăsilă și investiții în eficiența energetică a exploatației (stație de biogaz și panouri fotovoltaice).

    Pentru a obține grantul, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

ØSă fie înregistrați și să activeze pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari, situat după traseul Rîbnița – Tiraspol, cu excepția or. Chișinău și or. Bălți, în conformitate cu legislația în vigoare;

ØSă fie deținători legali ai bunurilor imobile și mobile ce fac obiectul stimulării prin mecanismul de grant, cu un termen de arendă/comodat de cel puțin cinci ani.

ØSă dețină un plan de afacere viabil economic și financiar pe o perioadă de minimum 5 ani.

ØSă își asume angajamentul de a contribui financiar cu cel puțin 50% din valoarea sub-proiectului investițional.

    Lista completă a criteriilor de eligibilitate, precum și documentele care urmează a fi prezentate împreună cu cererea pot fi accesate aici, iar dosarele vor fi depuse la direcțiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

   

  

 

 

 

 

 Direcția dezvoltare instituțională, raportare și comunicare