A A A

În atenția beneficiarilor de subvenții

13/07/2022

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) aduce la cunoștință despre rezultatele executării cererilor de acordare a sprijinului financiar și valorificarea FNDAMR pentru prima jumătate a anului 2022.

Astfel, în primele 6 luni ale anului 2022, AIPA a debursat pe contul solicitanților de subvenții  aproximativ 819 mil. lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) pentru următoarele mecanisme:
 - subvenții post- investiționale – 717 mil lei; 
- subvenții în avans pentru dezvoltarea proiectelor start-up – 13 mil. lei;
- subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural – 40 mil. lei;
- plăți directe per cap de animal - 49 mil. lei.

Amintim, FNDAMR în anul 2022 constituie 1750 mil. lei.

Eligibili pentru subvenționare sunt producătorii agricoli, autoritățile publice locale de nivelul întâi și entitățile economice ce desfășoară activități non-agricole care efectuează investițiile în conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite de Legea 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural și Regulamentele de subvenționare.

Totodată, AIPA reiterează că-și asumă angajamentul de a autoriza plățile către toți producătorii agricoli care au depus dosarul pentru subvenționare și întrunesc criteriile de eligibilitate.

NOTĂ: Prin mecanismul de subvenționare în avans, pentru prima jumătate a anului 2022, s-au debursat surse financiare pentru 117 proiecte, și anume:
1. proiecte pentru dezvoltarea rurală - 77 proiecte;
2. proiecte start- up - 40 proiecte.

 

Serviciul Relații Externe și Comunicare