A A A

Management intern

Management intern

Managementul intern in cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură se realizeaza in conformitate cu Politica de personal, elaborată pentru implementarea Concepţiei cu privire la personal în serviciul public aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1227-XV din 18 iulie 2002, a Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04 iulie 2008 şi Hotărîrii Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.201 din 11.03.2009.