A A A

Interdicţii

Listă de interdicție a producătorilor agricoli – înscris oficial, întocmit de către autoritatea responsabilă de administrarea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, cu scopul de a limita, pe o perioadă de 5 ani consecutivi, accesarea de subvenţii de către producătorii agricoli care au prezentat date neveridice, în vederea obţinerii subvenţiei, sau au admis încălcarea altor condiţii de eligibilitate;

 

 

Lista solicitanților de subvenții care în ultimii 3 ani calendaristici, precedenți anului în care au depus cererea de subvenționare, au obținut subvenții din partea statului, cumulativ pe măsuri în mărime de 9 milioane lei care nu vor putea accesa sprijin financiar în condițiile Regulamentului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR aprobat prin H.G. 455 din 21.06.2017

Lista solicitanților de subvenții care în ultimii 3 ani calendaristici, precedenți anului în care au depus cererea de subvenționare în mărime de 9

AtaşamentMărime
Fişier Lista actualizata.xlsx10.69 KB