A A A

Lista Interdicţie

Listă de interdicție a producătorilor agricoli – înscris oficial, întocmit de către autoritatea responsabilă de administrarea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, cu scopul de a limita, pe o perioadă de 5 ani consecutivi, accesarea de subvenţii de către producătorii agricoli care au prezentat date neveridice, în vederea obţinerii subvenţiei, sau au admis încălcarea altor condiţii de eligibilitate;

 

În Lista de interdicţie a producătorilor agricoli sânt incluși:

1)    solicitanții de subvenții care au prezentat date neveridice sau cu caracter denaturat, constatate în procesul examinării dosarelor de subvenționare sau controalelor suplimentare, în scopul obținerii nejustificate a subvenției.

2)    solicitanţii de subvenţii în privința cărora este aplicată procedura de suspendare a examinării dosarelor conform secțiunii 4 capitolul IV al prezentului Regulament, în privința cărora nu au fost emise acte confirmative privind lipsa obiecțiilor, emise de către organele de ocrotire a normelor de drept, organele de inspectare financiară/control financiar, organele fiscale sau instanța de judecată pînă la 15 decembrie 2015;

3)    beneficiarii de subvenții care nu și-au îndeplinit angajamentele asumate conform contractelor de acordare a sprijinului financiar și/sau declarațiilor pe propria răspundere, constatate de către Direcția inspecții și control pe teren și confirmate prin actele de control postachitare.

 

Producătorii agricoli incluşi în Lista de interdicţie nu au dreptul să depună cereri de obţinere a subvenţiilor din cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pînă la expirarea termenului de 5 ani.

 

Excluderea din Lista de interdicţie a producătorilor agricoli se efectuează, prin ordinul directorului Agenţiei, în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de cinci ani;

b) la lichidarea producătorului agricol;

c) la soluţionarea contestaţiei în favoarea producătorului agricol.

d) la prezentarea deciziei definitive, emise în favoarea producătorului agricol, de către organele de ocrotire a normei de drept, organele de inspectare financiară/control financiar, organele fiscale sau instanța de judecată.

Orice producător agricol care consideră că a fost inclus neîntemeiat în Lista de interdicție este în drept să conteste decizia Agenţiei conform procedurii prevăzute de prevederile Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.

AtaşamentMărime
PDF icon Lista de interdictie 2016_update.pdf67.73 KB