A A A

Subiecte de perspectivă discutate în cadrul reuniunii AIPA-Solidarity Fund PL-RN LEADER-RNDR

14/05/2021

                   

Întrunirea reprezentanților Solidarity Fund PL în Moldova, Rețelei Naționale LEADER cu Directorul AIPA, dl Vadim CURMEI dar și colaboratorii AIPA a avut loc astăzi, 14 mai curent, la sediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

În cadrul reuniunii au fost abordate subiecte de perspectivă privind implementarea și gestionarea Măsurii LEADER, conceptul fazei de pilotare, etapele dar și necesitățile în raport cu gestionarea corectă și transparentă a Măsurii LEADER de către AIPA.

Totodată, a fost realizat un schimb de opinii cu privire la instituirea unei baze de date informaționale pentru a asigura monitorizarea, și ulterior, evaluarea proiectelor implementate de către GAL-uri ce vor fi finanțate prin intermediul FNDAMR (Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural) dar și cu suportul donatorilor externi. Mai mult, în cadrul întâlnirii de lucru s-a convenit asupra organizării în viitor a unor ședințe comune de lucru întru identificarea acțiunilor necesare pe care Agenția își propune să le implementeze cu suportul Solidarity Fund PL.

 

Notă: În data de 9 aprilie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectură finală Legea cu privire la GAL-uri, care prevede crearea cadrului legal pentru obținerea statutului de persoană juridică, fapt ce va permite punerea în aplicare a Programului de stat LEADER administrat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Începând cu anul 2022, GAL-urile vor putea accesa finanțare din surse publice, bugetul disponibil pentru Programul LEADER fiind de până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.