A A A

Stabilirea relațiilor de parteneriat dintre AIPA si Asociația BIS

16/04/2019

Astăzi, directorul adjunct al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), dl Vadim Curmei a avut o întrevedere de lucru cu Valeriu Lazăr, director general al "Business Intelligence Service" (BIS), în vederea stabilirii relațiilor de colaborare privind consilierea producătorilor agricoli / solicitanți de subvenții în accesarea surselor financiare din partea statului, ce să contribuie la dezvoltarea afacerilor din agricultură și mediul rural.

În cadrul întrevederii, dl Curmei a trecut în revistă principalele priorități ale AIPA pentru anul 2019. Totodată, au fost stabilite direcțiile de parteneriat, privind acordarea expertizei de consultanță părților interesate din sectorul agroindustrial din Republica Moldova.

Dl Valeriu Lazăr a venit cu propunerea către reprezentanții AIPA în identificarea principalelor sectoare, ce ar permite aplicarea experienței, în oferirea expertizei de consultanță companiilor din sectorul privat, în special cele din mediul rural, dar și identificarea noilor oportunități de cooperare bilaterală.

Printre acțiunile ce urmează a fi acordate fermierilor din partea BIS sunt: consultanță în managementul antreprenorial, expertiză în marketing privind promovarea producătorilor agricoli atât pe piețele locale precum și cele externe, consiliere financiară în ceea ce privește gestionarea corectă a unei entități economice, etc. 

 

În încheierea discuțiilor, părțile au căzut de comun acord de a avea o cooperare eficientă, în scopul sporirii competitivității și promovării oportunităților de dezvoltare a mediului de afaceri din zonele rurale.

Direcția relații externe, comunicare și raportare