A A A

SEMNAREA ACORDURILOR DE PARTENERIAT ÎNTRU SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII ZONELOR RURALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

29/11/2019

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJUde comun cu Directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, dl Vadim CURMEI au participat astăzi, 29 noiembrie a.c. la Adunarea Generala a Rețelei Naționale pentru Dezvoltarea Rurală din Moldova (RNDR) în contextul modificării statului RNDR din structura informală în asociație obștească.

Reieșind din necesitatea de conjugare a eforturilor pentru consolidarea unui exemplu de bună guvernare, care aduce toate părțile interesate împreună și încearcă să găsească un consens pentru a oferi cetățenilor o viață decentă în zonele rurale, și conștientizând responsabilitatea comună pentru îmbunătățirea calității politicilor de dezvoltare agricolă și rurală în Moldova, astăzi, au fost semnate două Acorduri de Parteneriat între Rețeaua Națională pentru Dezvoltare Rurală din Republica Moldova (RNDR) cu doi actori cheie din domeniul agricol și rural, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) precum și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură  (AIPA). 

Semnarea Acordului vine prin prisma asigurării dialogului între actorii vizați de politicele agro-rurale la nivel național, regional și comunitar în baza analizelor pragmatice privind necesitățile, acțiunile și rezultatele scontate precum și promovării politicilor echitabile, incluzive și eficiente prin crearea legăturilor între autoritățile publice și reprezentanții grupurilor de interese din mediul rural.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului ”Implicarea societății civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală” finanțat de Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova și implementat de către Federația Agricultorilor din Republica Moldova ”FARM”, în parteneriat cu Federația Agricultorilor ”Fermierul”, România, ONG ”Workshop for Solutions” Letonia, și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova.

 

Notă:Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) din Moldova aspiră la îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă a populației rurale. RNDR este o uniune a societății civile și autorităților publice pentru dezvoltarea rurală și promovarea politicilor echitabile. Scopul Rețelei este de a uni organizațiile și administrațiile implicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale sub o „umbrelă instituțională”, pentru a facilita și consolida participarea la dialogul politic în contextul dezvoltării agro-rurale.

 

Serviciul relaţii externe şi comunicare

 022-220-386