A A A

Semnarea acordului de parteneriat între Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și Institutul pentru Dezvoltare şi Inițiative Sociale „Viitorul”, (IDIS “Viitorul”)

14/06/2021

 

     La data de 14 iunie 2021 a fost semnat Acordul de cooperare interinstituțională între Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reprezentată de dl Vadim CURMEI și Institutul pentru Dezvoltare şi Inițiative Sociale „Viitorul”, (IDIS „Viitorul”) reprezentată de dl Liubomir CHIRIAC.

Prezentul Acord are drept scop asigurarea unui cadru unitar de cooperare și conlucrare interinstituțională între AIPA și IDIS Viitorul, precum și realizarea obiectivelor de interes comun referitoare la dezvoltarea sistemului de sprijin pentru solicitanții de fonduri nerambursabile destinate dezvoltării rurale și a segmentului agroindustrial.

În cadrul evenimentului, directorul AIPA, dl Vadim Curmei a punctat despre importanța colaborării între părți întru identificarea unor proiecte comune de cercetare dar și efectuarea evaluărilor cantitative cât și calitative a impactului subvenționării în cadrul măsurilor de sprijin.                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                      Serviciul Relații Externe și Comunicare 022-220-386