A A A

Rezultatele subvenționării producătorilor agricoli pentru anul 2018

20/12/2018

Astăzi, 20 decembrie 2018, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a făcut o trecere în revistă a principalelor rezultate aferente subvenționării producătorilor agricoli pentru anul curent.

Astfel, în temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2018, în Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul curent au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 900 mln. lei. Din suma totală, 633 mln. lei au constituit finanțarea cererilor producătorilor agricoli, depuse pe parcursul anului curent, aferente măsurilor de sprijin, iar o sumă de 220 mln. lei a fost achitată pentru restanțele față de cererile fermierilor din anul trecut. Totodată, din suma totală pentru anul curent a fost achitată contribuția statului în Fondul Național al Viei și Vinului și cheltuielile de administrare a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Totodată, pentru anul curent, în cadrul AIPA au fost depuse circa 7352 de cereri de finanțare, în valoare totală de peste 1 mld lei. Cele mai multe solicitări fiind înregistrate în cadrul măsurilor privind stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii agricole (2243 cereri), precum și stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare (1887 cereri), dezvoltarea plantaților multianuale înființate: prun, măr, cireș, cais și vișin, plantații de viță-de-vie și culturi bacifere, diverse echipamente de procesare a fructelor, legumelor, cerealelor, inclusiv carne, lapte, mierii de albini, agricultura ecologică, etc.

Principalele succese obținute grație subvențiilor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, ține de atragerea investițiilor în sectorul agroindustrial în valoare de peste 6 mlrd. lei, fiind create cca 4635 locuri de muncă, dintre care o pondere de 65% le revine bărbaților iar o pondere de 35% sunt ocupatedefemei.

În urma estimărilor efectuate referitor la investițiile pe zone geografice, pe parcursul perioadei de de referință, s-a atestat o activitate economică practic proporțională în toatezonele geografice ale țării. Cele mai active raioane la capitolul solicitări de subvenții s-au evidențiat raioanele Cahul, Comrat și Hîncești iar cele mai pasive fiind Bălți cu un număr de 8 solicitări urmat de Chișinău 61 de solicitări. Cea mai mare sumă solicitată a fost înregistrată în r-nul Cahul însumând cca 63,5 milioane lei pentru 506 solicitări urmat de r-nul Comrat cu cca 53,8  milioanelei.

Tot aici, de menționat că numărul dosarelor respinse/retrase rămâne constant comparativ cu anul 2017, acesta fiind un indicator bun al responsabilizării producătorilor agricoli, dar și un rezultat pozitiv al campaniilor ample de informare desfășurate de  AIPA pe parcursul anului 2018.

Direcția relații externe, comunicare și raportare