A A A

Rezultatele privind derularea primului apel aferent Programului plăți în avans, precum și rezultatele înregistrate în cadrul procesului de subvenționare tradițională, prezentate în cadrul conferinței de presă

13/09/2018

 Astăzi, 13 septembrie 2018, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a prezentat în cadrul unei conferințe de presă, atât rezultatele derulării primului apel aferent Proiectului de acordare a Subvențiilor în Avans, cât și rezultatele înregistrate în cadrul procesului de Subvenționare tradițională.

Dl Nicolae Ciubuc, director al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, a adus sincere mulțumiri reprezentanților mass-media că au dat curs invitației de a participa la conferință, menționînd rezultatele derulării primului apel aferent Proiectului de acordare a subvențiilor în avans, Proiect pilot implementat în RM prin Programul ENPARD, conform regulilor și practicilor europene, pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor noi lansate în sectorul agricol.

 

În cadrul AIPA, în perioada 1 iulie - 10 septembrie, au fost recepționate 38 de proiecte noi aferente plăților în avans, cu o valoare de cca 19 mil lei, resurse debursate din Fondul Național al Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural; exploatațiile agricole, ce urmează a fi lansate, vor asigura crearea a 111 locuri de muncă suplimentare.

Totodată, dl Ciubuc a precizat că ,,în cadrul Proiectului dat, se va acorda suport din partea statului pentru 4 domenii, constatându-se că 47,3% (18 dosare) dintre acestea sunt aferente modernizării plantațiilor multianuale, producătorii agricoli planificînd efectuarea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, pe o suprafață de aproximativ 102 ha. Investițiile în utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, dețin o cotă majoră, de asemenea, acestea înregistrînd 26,3% din dosarele depuse. Prin urmare 10 producători agricoli urmează să-și desfășoare activitatea în acest domeniu’’.

O pondere mai redusă o dețin cererile de solicitare a sprijinului financiar, aferente producerii legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri), astfel 13% (5 dosare) vizează investiții în construcția serelor de iarnă pe o suprafață de aproximativ 1 ha, și doar cîteva investiții urmează a fi efectuate în domeniul dezvoltării infrastructurii postrecoltare şi procesare, fiind vorba de o brutărie, un frigider, dar și un proiect ce vizează procesarea mierei de albini.

În cadrul apelului de depunere au participat 23 producători agricoli femeie fermier și 15 tineri fermieri.

În perioada următoare cele 38 de dosare se vor examina de către comisia de evaluare și selecție, în decurs de 10 zile, pentru a definitiva întreg procesul de verificare, întru asigurarea bunei implementări a acestui Proiect.

Totodată, dl Nicolae Ciubuc a menționat că ,,începînd cu data de 17 septembrie curent va fi lansat cel de-al doilea apel de recepționare a dosarelor de acordare a subvențiilor în avans, proces ce va dura 45 de zile, astfel încît cele 45 mil. lei  să fie valorificate pe deplin’’.

Oficialul AIPA a adus sincere mulțumiri tuturor reprezentanților asociațiilor de profil, precum și actorilor implicați în oferirea instruirilor necesare solicitanților, dar și pregătirea dosarelor de obținere a subvențiilor în avans.

Suplimentar, directorul AIPA a informat reprezentanții mass-media despre situația actuală, privind repartizarea FNDAMR pentru anul 2018, menționând că ,,pînă în prezent au fost recepționate un număr de 2805 de dosare în valoare de 430  dintre care, până la  moment,au fost autorizate și transmise spre plată 1874 dedosare în valoare de 230 mil. lei, Fondul disponibil fiind de peste 400 mil. lei, oferind astfel, premisa pentru acoperirea integrală a solicitărilor de subvenționare în 2018’’. Cele mai solicitate domenii de investiții rămân a fi dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare, tehnica agricolă, înființarea plantațiilor multianuale.  

 

Direcția relații externe, comunicare și raportare