A A A

Rezultatele privind derularea celui de-al IV-lea apel aferent Proiectului de acordare a subvențiilor în avans

10/07/2019

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) vă informează că în perioada 7 mai – 9 iulie curent, a avut loc derularea celui de-al IV-lea apel de recepționare a dosarelor privind subvențiile în avans, Proiect privind finanțarea start-upurilor, acordate tinerilor și femeilor fermieri ce doresc să-și lanseze o afacere în sectorul agricol.

Conform datelor obținute de la procesarea preliminară a cererilor, AIPA Vă informează că 14 producători agricoli debutanți urmează să se inițieze în afaceri, cu planificarea investiților în sectorul agricol de cca 13,0 mil. lei, urmând a fi create peste 50 locuri noi de muncă, în sectorul agroindustrial.

Aportul statului pentru lansarea dar și dezvoltarea celor 14 proiecte start-up urmează a fi de peste 8,0 mil. lei, surse disponibile în Fondul Naţional al Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural.

Pentru apelul IV, atît tinerii cît și femeile fermeiri au participat în mod egal, astfel că din totalul dosarelor depuse, 7 cereri de solicitare a subvenției în avans au fost depuse de către tineri fermieri, iar alte 7 afaceri urmează a fi administrate de femei-fermieri.

În urma examinării preliminare a cererilor recepționate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei, s-a constatat că 5 dosare, au fost depuse în cadrul submăsurii nr. 1 privind Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri), producătorii agricoli planificînd efectuarea investiţiilor în construcția serelor pentru a produce legume şi fructe pe teren protejat, pe o suprafaţă de 1,7 ha.

Agricultorii solicită, de asemenea, subvenții pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, astfel, prin Proiectul  subvenții în avans vor fi dezvoltate 4 afaceri noi în domeniul zootehnic, 3 vizând sectorul apicol, unde vor fi procurate 750 familii de albine cu utilaj specializat de procesarea mierii și o fermă de bovine urmează a fi modernizată.

În top mai sunt solicitate și subvenții pentru stimularea învestițiilor în înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole, fiind înregistrate 4 dosare. În acest sens, 3 producători agricoli vor efectua investiții în înțiințarea a 20,14 ha plantații pomicole  de: cireș, vișin și prun, cu procurarea tehnicii/utilajelor agricole necesare înfiinţării şi îngrijirii plantaţiilor pomicole.

O pondere mai redusă o deţin cererile de solicitare a sprijinului financiar, înregistrate pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare, astfel 2 dosare vizează investiţii în achiziționarea utilajului pentru morărit și modernizarea unui hambar cu procurarea încărcătorului telescopic.

De menționat că, cele 14 dosare urmează a fi examinate de oficiul central al AIPA și remise Comisiei de evaluare și selecție pentru evaluarea planurilor de afaceri conform criteriilor stabilite în Hotărîrii Guvernului nr.507/2018.

Totodată amintim că, pentru anul 2019 din FNDAMR au fost distribuite 45,0 mil. lei pentru implementarea subvenții în avans, proiect ce va susține finanțarea noilor start-upuri lansate în sectorul agroindustrial de tinerii și femeile fermieri din Republica Moldova.

  

 

Serviciul relații externe și comunicare