A A A

Rezultatele preliminare privind acordarea compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale

18/11/2020

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în acest an a oferit compensații producătorilor agricoli, ce au suferit de pe urma consecințelor provocate de calamitățile naturale asupra recoltei agricole din anul 2020.

În acest context, Guvernul a alocat în total 324 mil. lei pentru acoperirea parțială a pierderilor suportate de către producătorii agricoli, doar pentru grupa I de culturi.

Astfel, conform datelor preliminare, AIPA a recepționat  1806 dosare, în sumă de 330 mil. lei, dintre care 1737 de dosare, în sumă de 326,8 mil. lei pentru diminuarea consecințelor provocate de secetă ce au afectat culturile cerealiere de grupa I și 69 dosare, în sumă de 3,2 mil. lei pentru grindină.

În rezultat, pe conturile producătorilor agricoli au fost debursate până la ziua de azi peste 290 mil. lei, pentru 1545 cereri pentru diminuarea consecințelor în urma secetei, și 33 dosare - grindină.

Conform datelor preliminare, până în prezent AIPA a acordat compensații pentru grâu cca. 220 mil. lei, orz – 33 mil. lei, rapiță – 25 mil. lei, terenuri re-însămânțate – 6,55 mil. lei, viță de vie – 0,3 mil. lei, livezi – 3 mil. lei, inclusiv legume -  0,07 mil. lei.

 

De menționat că, compensațile date au fost acordate solicitanților ce au suferit prejudiciu (conform actelor de constatare) ca urmare a secetei - la culturile cerealiere din prima grupă și a grindinei - la culturile horticole și legumicole în cazul în care gradul de afectare a depășit 60%.

Serviciul Relații Externe și Comunicare
022-220-386