A A A

Rezultatele obținute în urma derulării celui de-al treilea apel aferent ,,Proiectului de acordare a subvenţiilor în avans’’ pentru anul 2019

10/04/2019

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) vă informează că în perioada 1 februarie – 8 aprilie curent, a avut loc derularea celui de-al III-lea apel de recepționare a dosarelor privind subvențiile în avans, Proiect privind finanțarea start-upurilor, acordate tinerilor și femeilor fermieri ce doresc să-și lanseze o afacere în sectorul agricol.

Conform datelor obţinute de la procesarea preliminară a cererilor, AIPA Vă informează că 21  producători agricoli debutanţi s-au iniţiat în afaceri, cu planificarea investiţilor în sectorul agricol de peste 18,0 mil. lei ce vor genera crearea a peste 70 locuri noi de muncă.

Aportul statului pentru dezvoltarea  celor 21 de proiecte investiționale urmează a fi de peste 12,0 mil. lei, surse disponibile spre a fi alocate din Fondul Naţional al Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural.

În cadrul desfășurării celui de-al III apel, femeile fermieri au depus cele mai multe dosare, astfel că ponderea lor din totalul dosarelor depuse constituie 62% (13 dosare) și 38% (8 dosare) din afaceri urmează a fi administrate de tineri fermieri.

Urmare a examinării cererilor recepționate de către Oficiile teritoriale ale Agenţiei, s-a constatat că 9 proiecte investiționale vizează înființarea plantaţiilor multianuale. De menționat că sectorul zootehnic a fost domeniul prioritar în cadrul apelului III, ca rezultat fiind înregistrate 6 solicitări de acordare a subvențiilor în avans dintre care 4 proiecte investiționale vizează sectorul apicol (vor fi procurate familii de albine cu utilaj specializat de producere a mierii) și 2 producători agricoli intenţionează să-și lanseze afacerea în domeniul creşterii animalelor în scopuri de producere (bovine și prepelițe).

De asemenea, tinerii și femeile fermieri și-au dat interesul pentru  efectuarea investiţiilor pe teren protejat și în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare. Astfel 3 dosare vizează investiţii în construcţia serelor şi alte 3 proiecte investiționale constituie investiţii în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.

De menționat că, cele 21 dosare urmează a fi examinate de oficiul central al AIPA și remise Comisiei de evaluare și selecție pentru evaluarea planurilor de afaceri conform criteriilor stabilite în Hotărîrii Guvernului nr.507/2018.

 

Totodată amintimcă,pentru anul 2019 din FNDAMR au fost distribuite 45,0 mil. lei pentru implementarea subvenții în avans, proiect ce va susține finanțarea noilor proiecte investiționale lansate de tinerii și femeile fermieri în sectorul agroindustrial din Republica Moldova.

Direcția relații externe, comunicare și raportare