A A A

Regulamentele de subventionare 2017-2021

1. HOTĂRÎRE Nr. 455 din 21.06.2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (inclusiv modificările efectuate in perioada 2017-2019)

 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 455 от 21.06.2017 о порядке распределения средств Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности

 

3. HOTĂRÎRE Nr. 507 din 30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural

 

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 507 от 30.05.2018 об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления авансовых субсидий для стартаповских проектов из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности

 

 

5. HOTĂRÂRE Nr. 476  din  18.10.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural

 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476 от 18.10.2019 об утверждении Регламента о предоставлении субсидий для улучшения уровня жизни и труда в сельской местности из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности