A A A

Proiectul de Restructurare a Sectorului Horticol “Livada Moldovei”

Implementatorii programului: Banca Europeană de Investiții, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Finanțelor.

Perioada de implementare: 2014 - 2020

Grupuri țintă:

Întreprinderile procesatoare (ambalarea, calibrarea, înghețarea, uscarea, alte tipuri de prelucrare a produselor horticole);

 Întreprinderile horticole (crescători de fructe, nuci, struguri de masa);

-  Întreprinderile pepiniere;

- Întreprinderile conexe sectorului horticol (ambalaj, etichete, utilaj, accesorii pentru plantaj, etc.);

-  Instituțiile de învățămînt de profil;

-  Laboratoarele de control a calității producției horticole.

 

      Mijloace financiare: bugetul constituie 120 mln. EUR.

 

Suma creditului:

Max 5,000,000 EUR - investiții în horticultura (plantarea/defrișarea livezilor și plantațiilor de struguri de masa, procurarea echipamentelor, etc.);

Max 1,000,000 EUR – investiții în plantarea/defrișarea livezilor si plantațiilor de struguri de masa, pepiniere;

5,000 EUR – valoarea minimă a alocărilor pentru orice investiție individuală.

Max 10,000 EUR per hectar - pentru înfiinţarea plantațiilor horticole;

Max 1,000 EUR per hectar –pentru defrişarea plantaţiilor horticole necorespunzătoare;

Max 30,000 EUR per hectar – pentru înființarea plantațiilor horticole intensive.

 

Activităţi Eligibile:

Pentru sectorul de prelucrare a produselor horticole, inclusiv: 

Procurarea echipamentelor şi utilajelor de producere, inclusiv laboratoarelor;

Construcția/renovarea halelor de producere;

Pentru sectorul de creștere a produselor horticole, inclusiv:

Restructurarea şi revitalizarea plantațiilor neproductive, plantarea noilor plantații;

Procurarea utilajelor agricole și mecanizarea proceselor de îngrijire/culegere;

Instalarea sistemelor de irigare prin picurare/antiîngheț/antigrindină;

Pentru industriile conexe:

Modernizarea proceselor tehnologice de producere a utilajului pentru ambalare/sortare/calibrare, a accesoriilor pentru înființarea noilor plantații, etc.

Avantaje

1.   Facilități fiscale: aplicarea cotei „Zero” a TVA;

2.   Facilități la import: scutirea de plată taxelor vamale, procedurilor vamale, accize, TVA la importul utilajului/serviciilor;

3.   Termenul de creditare îndelungat - maxim 10 ani;

4.   Perioada de graţie de până la 4 ani;

5.   Rata dobânzii competitivă (5-6% pentru credite în valută, 8-9%-pentru credite în MDL);

6.   Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mln. euro);

Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investiţional.

Băncile Comerciale Partenere: B.C. "Mobiasbancă - Groupe Societe Generale" S.A., B.C. "Energbank" S.A., B.C. „ProCredit Bank” S.A., B.C ”Comerțbank” S.A

Contacte:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (UCIMPRSVV)

 

Adresa

str. Calea Basarabiei 18, etajul 2, MD 2023, mun. Chişinău, Republica Moldova

Tel./fax

(022) 22 26 09 03/ 22 26 09 12

E-mail

office@winemoldova.md

Pagina web:

www.winemoldova.md