A A A

Proiectul Business Advisory Services (BAS)

Implementatorii Programului: Guvernul Suediei, Uniunea Europeană.

Perioada de implementare: 2005 - 2024

Obiective:

- de a susține dezvoltarea și creșterea competitivității întreprinderilor private mici și mijlocii;

- de a susține dezvoltarea pieței serviciilor de consultanță din Moldova;

- de a îmbunătăți gradul de competitivitate a companiilor locale de consultanță.

           Grup țină: Întreprinderile mici și mijlocii, IMM, (de la 10 la 250 de angajați, în cazuri excepționale pînă la 500 angajați) din Republica Moldova, ocupate în sfera de producție, servicii și comerț, care activează pe piață nu mai puțin de doi ani.

          Activități principale:

         servicii de consultanţă, precum:

         - elaborarea conceptului de brand al companiei,

         - lansarea brandului, elaborarea documentaţiei tehnice,

         - implementarea Sistemului Internaţional de Calitate,

         -  recomandări cu privire la stocuri, etc.

 

         Mijloace financiare: Acoperire financiară parțială a costurilor pentru servicii de consultanță. Subsidiu maxim oferit companiilor eligibile este în sumă de 10.000 EUR, sumă ce nu constituie mai mult de 50% (exclusiv taxe) din suma proiectului.

 Contacte: 

Adresa

str. Bănulescu-Bodoni 57/1, et.4, Chișinău

Tel./fax

(022) 21 16 14, 23 52 24

E-mail

office@bas.md