A A A

Proiectul ameliorarea competitivității: PAC-2 (componenta de granturi de cofinanțare)

Implementatorul programului:Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC)

Perioada de implementare: 2015 - 2019

Obiective:Îmbunătățirea mediului de afaceri prin susținerea Guvernului în implementarea strategiilor orientate spre crearea unui mediu de afaceri favorabil, reducerea constrângerilor și costurilor pentru gestionarea unei afaceri.

Grup țintă:IMM-urile și companiile orientate spre export. Prioritate vor avea IMM-urile din sectoarele:

·                     produse alimentare şi băuturi;

·                     fabricarea produselor electronice şi mecanice;

·                     textile şi îmbrăcăminte;

·                     tehnologii informatice.

IMM-urile vor beneficia de asistență în formă de granturi prin acoperirea unei părţi a cheltuielilor de consultanță pentru activități de sporire a competitivității. Agenţii economici din alte sectoare, de asemenea, pot fi consideraţi pentru co-finanțare dacă proiectele acestora demonstrează îmbunătățirea competitivității.

Activități principale:

·         Ajutarea IMM-lor să implementeza un set de activități care urmăresc îmbunătățirea competitivității la export;

·         ajutarea întreprinderilor să-și mărească potențialul de export folosind serviciile de dezvoltare a afacerilor (SDA) și alte servicii relevante pentru a-și ameliora competitivitatea la export;

·         oferirea pentru IMM-uri a subvențiilor financiare pentru a investi în activități cu valoare adăugată sau în procesele orientata spre expor;

·         înlăturarea eșecului de piață prin încurajarea IMM-urilor să folosească SDA pentru sporirea competitivității.

Mijloace financiare:Bugetul total constituie 3,0 mln USD.Grantul va acoperi pînă la 50% din costul serviciilor de consultanță aferente proiectului de îmbunătăţire a afacerii implementat de beneficiar. Suma maximă pentru beneficiar constituie echivalentul a 200 mii MDL (fără TVA).

Contacte:

Adresa

bd. Ștefan cel Mare 180, MD – 2004, Chișinău, Republica Moldova

Tel./fax

 (022) 29 67 23

E-mail

grant@uipac.md

Pagina web:

 www.uipac.md