A A A

Progresele obțiunute de AIPA, privind gestionarea FNDAMR pentru I semestru 2018

27/07/2018

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) vă informează cu privire la rezultatele valorificării FNDAMR, pentru primul semestru 2018.

În acest sens, a fost eleborat și publicat Raportul de progres privind implementarea Programului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), pentru perioada 1 februarie 2018 – 30 iunie 2018. Implementarea Programului FNDAMR în Republica Moldova are la bază Legea cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, aprobată cu nr. 276 din 16.12.2016. precum și a HG nr. 455 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a  Agriculturii  şi  Mediului  Rural  din 21.06.2017.

În ceea ce privește plățile efectuate către beneficiarii finali din FNDAMR-2018, suma totală virată pe conturile producătorilor agricoli, pe parcursul I semestru, este de 326 milioane lei pentru 2370 de dosare dintre care cca 221 mil lei au fost restanțele de plată pentru 2017 pentru un număr de 1500 beneficiari și respectiv cca 116 mil lei pentru 945 de beneficiari din 2018. Prin urmare, rezultă un grad de consumare al Fondului pentru 2018 de 38,3% (dintre care 12,4% aferente solicitărilor din anul de subvenționare), astfel disponibil pentru semestrul II rămân cca 527 mil lei sau 59% din Fondul de subvenționare pentru 2018

Pentru cele 5 Măsuri și 15 SubMăsuri din cadrul Programului FNDAMR, în I semestru al anului 2018 s-au depus la Oficiile Teritoriale ale AIPA 1652 de dosare în valoare totală de cca 219 mil. lei, pentru investiții totale de peste 1miliard de lei. Submăsurile prioritare au fost: înființarea, modernizarea şi defrișarea plantațiilor multianuale; procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional; stimularea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.

De asemenea, pe parcursul primului semestru, în vederea obținerii sprijinului financiar pentru realizarea investițiilor în diverse domenii conexe ale agriculturii, au depus cereri de solicitare a subvențiilor cca 1303 de solicitanți unici dintre care 65,4% sunt producători agricoli mici, 26% mijlocii și 8,6% mari.

În perioada de referință, de către producătorii agricoli din Republica Moldova, solicitanți de subvenții, au fost create cca 42 de afaceri noi. De menționat că, în cadrul entităților economice, solicitante de subvenții, în prima partea a anului 2018 au fost create 901 locuri de muncă dintre care o pondere de 38,6 le  revin femeilor. De asemenea, în calitate de administratori tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani sunt 294 de solicitanți de subvenții, având o pondere de 22,6% din numărul total de producătorilor agricoli, solicitanți de subvenții.

De menționat că, în urma gestionării eficiente a Fondului de subvenționare prin prisma diminuării sumelor solicitate după autorizarea plăților precum și respingerii dosarelor neeligibile, s-a întors o sumă cu valoarea cumulativă de peste 6,24 milioane MDL în Fondul de subvenționare. 

Totodată, în vederea încurajării producției agroalimentare ecologice, a susținerii businessului mic şi mijlociu şi a atragerii tineretului în agricultură, a femeilor din mediul rural, în cadrul Programului de subvenționare se acordă subvenții în cuantumuri majorate. Astfel, pe parcursul a 5 luni au fost calculate subvenții majorate pentru 226 de beneficiari în valoare de aproximativ 3 milioane lei.

REAMINTIM: Campania de depunere a cererilor de obținere a subvențiilor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, va dura până la 31 octombrie 2018, iar primul apel de recepționare a dosarelor aferente Proiectelor start-up va dura pînă pe 10 septembrie curent.

 

 

Direcția relații externe, comunicare și raportare