A A A

Programul Rural de Reziliență Economico – Climatică incluzivă (IFAD VI) - pentru IMM

 

Implementatorii programului: Fondul Internațional pentru Dezvotarea Agricolă

Perioada de implementare: 2014-2020

Obiective:  Credite preferențiale pentru finanțarea investițiilor agricole

Grup țintă:  grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociații, cooperative și alte organizaţii de producători agricoli

Activități principale:

- acordarea de credite investiționale pe termen lung și mediu pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor în domeniul agriculturii de către ÎMM;

- dezvoltarea infrastructurii economice commune pentru grupuri de producători agricoli: drumuri de acces la zonele de producer, păstrare a producției; rețele de aprovizionare cu apă potabilă; infrastructurăde piață pentru comercializarea producției agricole;

- finanțarea și subvenționarea activităților și măsurile întreprinse de către agenții economici din domeniul agriculturii pentru diminurea efectelor negative a schimbărilor climaterice și protejare a solurilor în procesul de producer agricolă;

- dezvoltarea capacităților instituționale, acordarea serviciilor de consultanță și instruire a beneficiarilor programului și grupurilor de producători.

             Investiții eligibile:Toate activitățile agricole rurale generatoare de venit

            Mijloace financiare:Bugetul total constituie4,8 mln USD. Maxim 150 mii USD. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puțin 25% din valoarea imprumutului.

             Rata dobînzii: 8.9 în MDL; 4.85 în USD; 4.85 în EUR

Termenul: Până la 8 ani

Perioada de grație: Până la 4 ani

Disponibil prin: BC "Moldova-Agroindbank” S.A., BC "Fincombank" S.A., BC "COMERȚBANK" S.A., BC "ProCredit Bank” S.A., BC "Mobiasbanca" S.A. Groupe Societe Generale, BC "Moldindconbank" S.A. 

           Contacte: Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) 

Adresa

bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305, Chișinău, Moldova

Tel./fax

+ 373 (022) 21 00 56,  22 50 46,  21 05 42

E-mail

office@ifad.md

Pagina web:

 www.ifad.md