A A A

Programul Rural de Reziliență Economico – Climatică incluzivă (IFAD VI) - agricultura conservativă și lanțuri valorice

 

Implementatorul programului: Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă

Perioada de implementare: 2014-2020

Obiective: Granturi pentru investiții care vor spori capacitățile de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice.

Grupuri țintă: 

- Tineri antreprenori;

- Autorități Publice Locale (Primării) care doresc să reabiliteze/înființeze fâșii forestiere;

- Instituții de cercetare și învățământ sau întreprinderi agricole ce practică sau intenționează să aplice principiile agriculturii conservative;

- Întreprinderi agricole, întreprinderi procesatoare și întreprinderi comerciale care practică activitatea exportului producției agricole cu valoare adăugată;

- Grupuri de producători în următoarele domenii:

  • producerea strugurilor pentru masă,
  • producerea mierii și derivatelor din miere,
  • producerea legumelor, producerea ovicolă,
  • producerea culturilor bacifere și plantelor medicinale.

Activități principale:

- acordarea de credite investiționale pe termen lung și mediu pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor în domeniul agriculturii de către ÎMM;

- dezvoltarea infrastructurii economice comune pentru grupuri de producători agricoli: drumuri de acces la zonele de producere, păstrare a producției; rețele de aprovizionare cu apă potabilă; infrastructură de piață pentru comercializarea producției agricole;

- finanțarea și subvenționarea activităților și măsurile întreprinse de către agenții economici din domeniul agriculturii pentru diminurea efectelor negative a schimbărilor climaterice și protejare a solurilor în procesul de producere agricolă;

- dezvoltarea capacităților instituționale, acordarea serviciilor de consultanță și instruire a beneficiarilor programului și grupurilor de producători.

           Mijloace financiare: Buget total - 4,6 mln. USD.

          Alte facilități: Instruiri și asistență tehnică gratuită în domeniul agriculturii conservative și dezvoltarea lanțului valoric.

 

Contacte: Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) 

 

Adresa

bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305, Chișinău, Moldova

Tel./fax

+ 373 (022) 21 00 56,  22 50 46,  21 05 42

E-mail

office@ifad.md

Pagina web:

 www.ifad.md