A A A

Programul fondul special de garantare a creditelor

Implementatorii programului: fonduri din Bugetul Public Național şi din partea Uniunei Europeane; program disponibil prin ODIMM.

Perioada de implementare: expiră la 30.06.2024

Obiectiv:Facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare.

Grup țintă: Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.

Activități principale: Acordarea garanţiei la credit agenţilor economici care nu dispune de suficient gaj. Pentru întreprinderile active, garanţia reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 700 mii lei, pe o perioadă de până la 5 ani. Iar pentru întreprinderile nou-create, garanţia poate reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei. Perioada de garantare este de până la 3 ani.

Mijloace financiare: 47,8 mil. lei

Contacte:

Adresa

str. Serghei Lazo 48, of. 311, Chişinău

Tel./fax

(022) 22 57 99 / fax: 29 57 97

E-mail

office@odimm.md

Pagina web:

www.odimm.md , www.businessportal.md