A A A

Program de dezvoltare a activității de creditare

Implementatorii programului: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Guvernul Suediei.

Perioada de implementare: expiră la 31.12.2026

Obiective: Creșterea accesului la finanțare pentru companii și persoane fizice, prin acordarea garanțiilor la creditele contractate în anumite sectoare ale economiei.

Grup țintă: Persoane fizice și juridice private.

Activități principale:

- sprijinirea capacităților întreprinderilor moldovenești de a concura cu succes pe piața globală de creștere și extindere a industriilor-cheie pentru creșterea vânzărilor și a investițiilor;

- realizarea creșterii competitivității în industria de creștere a productivității, de creștere a comerțului și a investițiilor; și îmbunătățirea dialogului public-privat pentru un mediu de afaceri mai bun

- ramurile vizate sunt: textile și îmbrăcăminte, accesorii de moda, mobilier, tehnologii de comunicare de informații, vin și turism.

Mijloace financiare:  Bugetul total - 11,0 mln. USD.

Disponibil prin: 

S.A. "Corporația de finanțare rurală"

SRL "Prime Capital"

 

BC "COMERȚBANK" S.A.

Contacte: 

·

Adresa

str. Sfatul Țării 29, et. 5, “Le Roi”, Chișinău, Moldova MD 2012

Tel./fax

(022) 83 99 02

E-mail

office@ceed.md