A A A

Plafonul de subvenții postinvestiționale acordate producătorilor agricoli s-a majorat

25/04/2019

În urma desfășurării ședinței Guvernului ce a avut loc ieri 24 aprilie curent, s-au adoptat ultimile  modificări  și completări la Hot. Gov. 455/2017, privind Regulamentul ce ține de condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltarea a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR).

În acest context, sprijinul financiar acordat unui producător agricultor a fost majorat de la 3 milioane lei până la 5 milioane lei pe an. De asemenea, un grup de producători va putea beneficia de subvenții majorate cu 50 la sută din valoarea subvenției autorizate, acestea constituind pîna la 7,5 milioane lei.

Întru stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură plafonul acesteia s-a majorat de la 400 mii lei pînă la 1,5 mil. lei în funcție de cultură și suprafețe.

Au fost operate modificări și la submăsura 1.6 „Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare unde plafonul acesteia a fost egalat pentru toate domeniile, astfel că mărimea subvenției se calculează sub formă de compensație în valoare de 50%, dar nu mai mult de 5,0 milioane lei per beneficiar din valoarea echipamentelor, utilajelor instalate și materialelor de construcție. Pentru investițiile realizate de un solicitant de subvenții poate accesa sprijin financiar pănă la 5,0 mil.lei.

De asemnea, s-au operat modificări la lista bunurilor/utilajelor/echipamentelor eligibile subvenționării.

Prevederile prezentului proiect intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial.

 

De menționat , modificările și completările operate la Hot.Gov. 455,  au fost ca urmare a recomandărilor şi sugestiilor parvenite de la asociațiile şi federațiile de profil, beneficiari de subvenții, argumentate din punct de vedere economic şi ce derivă din prevederile Strategiei naționale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020.

Direcția relații externe, comunicare și raportare