A A A

O nouă misiune TAIEX în cadrul AIPA

20/03/2017

În perioada 20-24 martie curent, în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), se desfășoară misiunea de experți organizată prin intermediul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații (TAIEX) al Comisiei Europene cu tematică „Modul de soluționare a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică sau un funcţionar al acestei autorităţi”.

Misiunea de experţi este realizată de doi reprezentanţi ai Agenţiei Naționale de Plăți (NMA) din Lituania: directorul adjunct al NMA, Tomas Orlickas şi șeful Departamentului Juridic NMA Tautvydas Jakutis.

Misiunea urmărește să ofere funcționarilor AIPA și în special membrilor Secției Juridice și Serviciului Audit Intern, cunoștințe, informații și exemple practice privind soluționarea litigiilor administrative și legislative a unei Agenții de Plăți a Uniunii Europene, o atenție deosebită fiind acordată soluționării extrajudiciare și judiciare a litigiilor. 

Evenimentul a fost deschis de directorul AIPA, Nicolae Ciubuc, care a menționat faptul că experiența agențiilor din spațiul european este importantă pentru Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din R. Moldova. Totodată, N. Ciubuc a mulțumit reprezentanților Agenției de Plăți din Lituania pentru receptivitatea și interesul deosebit față de tematica înaintată.

În ansamblu, schimbul de experienţă realizat în rezultatul desfăşurării misiunii, are menirea de a contribui la optimizarea activității AIPA, astfel încât numărul litigiilor dintre AIPA și producătorii agricoli solicitanți de subvenții să fie cât mai redus.

Subiectele de bază vizează: particularitățile procedurii în materia contenciosului administrativ, procedura cererii prealabile și condițiile introducerii acțiunii în instanța de contencios administrativ; condițiile de introducere în proces a funcționarului public; suspendarea actului administrativ contestat; răspunderea autorității administrației publice, inclusiv a funcționarului public; procedura în fața instanței de judecată; examinarea cererilor de către instanța de contencios administrativ; căile de atac și medierea în litigiile de contencios administrativ.

  

Serviciul relaţii externe