A A A

Noi afaceri vor fi lansate în sectorul agricol prin Proiectul Subvenții în Avans

11/06/2019

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) Vă informează după derularea celui de-al III-lea apel aferent Subvențiilor în Avans, AIPA a recepționat 21 de dosare, fiind date spre examinare către Comisia de evaluare și selecție, doar 18 planuri de afaceri.

Urmare a examinării celor 21 de cereri, recepționate de către Oficiile teritoriale ale Agenţiei, 3 dosare au fost declarate neeligibile de către AIPA, deoarece nu au corespuns criteriilor de eligibilitate prevăzute în cadrul normativ. Astfel că, Comisiei de evaluare și selecție a examinat și evaluat 18 dosare.

Totodată, în urma analizelor  efectuate de membrii comisiei, 13 dosare au fost evaluate și selecate spre finanțare, 3 dosare au fost declarate neeligibile din motiv că nu au fost respectate cerințele privind întocmirea dosarului de achiziție prin prezentarea a minim 3 cereri de oferte. Alte două dosare de soliciatre a subvenției în avans, și anume pentru înființarea plantației de măceș urmează a fi examinate suplimentar de către reprezentanții MADRM.

Cele mai multe cereri de subvenționare sunt depuse în cadrul submăsurii nr. 2, privind Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole, constituind 5 dosare, la care producătorii agricoli planifică efectuarea investiţiilor pentru înfiinţarea, plantaţiilor multianuale, pe o suprafaţă de cca 16 ha.

Agricultorii solicită, de asemenea, subvenționarea investițiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, deținând o cotă majoră, ce înseamnă că cu suportul statului prin subvenții în avans vor fi dezvoltate 3 afaceri noi în domeniul zootehnic (sectorul apiloc, creșterea animalelor și creșterea prepelițelor).

În top mai sunt solicitări pentru subvenții în avans, pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri), urmând a fiînființate 3 sere, cu o suprafață totală de 1,8 ha, alte 2 obiecte investiționale urmează a fi implementateîn dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.

Și în acest apel femeile fermieri au depus mai multe dosare, astfel că ponderea femeilor din totalul dosarelor depuse constituie 62% (8 dosare) și 38% (5 dosare) din afaceri urmează a fi administrate de tineri fermieri.

Aportul statului pentru dezvoltarea celor 13 proiecte start-up urmează a fi de cca 8,0 mil. lei, surse disponibile în Fondul Naţional al Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural.

Conform datelor din proiectele ce urmează a fi dezvoltate se planifică efectuarea investițiilor în sectorul agricol de peste 11 mil. lei ce vor genera crearea a peste 50 locuri noi de muncă.

 

Serviciul relații externe și comunicare