A A A

Misiunea Agenţiei

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură creată prin Hotărîrea Guvernului nr. 60 din 4 februarie 2010, este un organ administrativ, subordonat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,  responsabil de gestionarea resurselor financiare destinate pentru susţinerea producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora şi evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susţinere a agricultorilor de către stat.

Agenţia exercită următoarele funcţii de bază:

a) asigură derularea corectă şi legală a operaţiilor de gestionare a fondurilor alocate pentru susţinerea producătorilor agricoli;
b) examinează solicitările şi materialele depuse de către solicitanţi şi eligibilitatea acestora de a beneficia de fonduri din partea statului, conform procedurilor şi regulamentelor stabilite;
c) creează şi menţine Registrul exploataţiilor agricole;
d) operează sistemul de control intern în scopul asigurării corectitudinii procedurilor şi sistemelor aplicate, precum şi performanţei actuale a acestora.

Agenţia are următoarele atribuţii de bază:

a) acceptă efectuarea plăţilor către beneficiari în urma verificării solicitărilor, familiarizării cu neregulile sesizate, precum şi înlăturării complete a acestora;
b) acceptă sau respinge solicitările de plată cu avizarea solicitanţilor despre necorespunderea sau erorile depistate, conform procedurilor şi regulamentelor stabilite;
c) monitorizează, contabilizează şi înregistrează plăţile în registrele contabile separate ale Agenţiei, sub forma unui sistem electronic de prelucrare a datelor, precum şi pregăteşte informaţii referitoare la executarea cheltuielilor;
d) păstrează documentele necesare în contextul controlului intern şi extern care justifică plăţile efectuate şi documentele care confirmă satisfacerea cerinţelor cu privire la controlul fizic şi administrativ;
e) elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării legale a atribuţiilor funcţionale;
f) întocmeşte ordinele de plată şi le prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei de Stat;
g) organizează şi urmăreşte asigurarea dotării tehnice şi materiale a subdiviziunilor structurale şi direcţiilor teritoriale;
h) prezintă rapoarte trimestriale şi anuale, precum şi rapoarte privind operaţiile desfăşurate şi aspectele lor relevante;
i) contabilizează plăţile efectuate;
j) informează societatea civilă despre activităţile desfăşurate.