A A A

Mesaj de felicitare cu Ziua Agricultorului

23/11/2020
Stimaţi producători agricoli,
reprezentanți din agricultură şi industria prelucrătoare!
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Vă adresează cele mai calde felicitări și urări de bine cu prilejul Zilei Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare.
Anul acesta pentru sectorul Agricol, a fost unul complicat, plin de provocări, riscuri. Însă, cu toate acestea, în pofida atenţiei sporite atât din partea statului, precum şi a muncii asidue a Dumneavoastră, stimați fermieri, acest an agricol se încheie cu rezultate modeste pentru întreg sector – cauzate atât de pandemie cât şi seceta dezastruoasă, ce a provocat o criză profundă în sectorul agroalimentar al țării nostre, demonstrând, o dată în plus, că agricultura reprezintă cel mai vulnerabil şi mai riscant sector al economiei naţionale.
În pofida impedimentelor la care este supus complexul agroindustrial, colaborarea dintre noi, suportul reciproc şi eforturile noastre conjugate, au demonstrat că, în comun, putem depăşi orice probleme, astfel, contribuind și mai departe la prosperarea sectorului.
Omagiind munca şi profesionalismul dumneavoastră, Vă dorim tuturor sănătate, realizări, optimism şi belşug în activitatea pe care o desfăşuraţi cu devotament, astfel încât, munca dumneavoastră neobosită să vă fie răsplătită pe deplin, aducându-vă în final de satisfacţie şi bunăstare!
Cu respect,
Vadim CURMEI - Director Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

Serviciul Relații Externe și Comunicare
022-220-386