A A A

PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ (MAC-P, noiembrie 2012 – iunie 2017)

Obiectivul de dezvoltare al proiectului (ODP) vizează sporirea competitivității sectorului agroalimentar al țării prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor; facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu și a celor de management durabil al terenurilor. ODP va fi realizat prin activităţi care vizează: (i) consolidarea capacităţii ţării de a gestiona agenda din ce în ce mai complexă privind siguranţa alimentelor; (ii) îmbunătăţirea infrastructurii şi creşterea nivelului de organizare a agricultorilor şi (iii) promovarea adoptării de practici agronomice durabile de către fermieri şi un răspuns consolidat al autorităţilor la provocările de degradare a solului.

 

COMPONENTA 1: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI ALIMENTELOR

Sub-componenta 1.1.:  Suport instituțional și de reglementare

Sub-componenta 1.2.: Îmbunătățiri tehnice ale Agenția Națională de Siguranță Alimentară


COMPONENTA 2: SPORIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚE

Sub-componenta 2.1.: Sprijin la dezvoltarea afacerilor pentru parteneriate productive

Sub-componenta 2.2.: Sprijin investițional pentru tehnologiile post-recoltare.


COMPONENTA 3: SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI DURABIL AL TERENURILOR

Sub-componenta 3.1.: Consolidarea capacității pentru MDT

Sub-componenta 3.2.: Sprijinul financiar și investițiile pentru MDT.

Sub-componenta 3.3.: Sprijin pentru reabilitarea fâșiilor de prevenire a eroziunii.


COMPONENTA 4: SUPORT PENTRU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Proiectul va fi implementat prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (componenta 1 şi 2) şi Ministerul Mediului (componenta 3).


DESCRIEREA COMPONENTELOR PROIECTULUI

Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI  ALIMENTARE

Această componentă va sprijini agenda ambiţioasă pentru crearea ajustărilor necesare în sistemul managementului siguranței alimentare, în conformitate cu practicile şi cerinţele Uniunii Europene. Adoptarea acquis-ului Uniunii Europene privind Standardele sanitare şi fito-sanitare poartă implicaţii semnificative pentru instituţiile de stat responsabile de siguranța şi calitatea alimentară, producători şi consumatori. Reglementările Uniunii Europene în aceste domenii necesită unele dintre cele mai înalte standarde din lume şi, prin urmare, respectarea de către Republica Moldova a acestor rigori ar presupune un proces îndelungat şi complex, care necesită eforturi financiare considerabile pentru îmbunătăţirea capacităţilor umane şi tehnice necesare.

Componenta 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA POTENŢIALULUI DE ACCES PE PIAŢĂ

Necesitatea de investiţii care promovează comercializarea şi integrarea principalelor produse agricole pe piaţă din Republica Moldova, în special în sectorul horticol este corelată pozitiv cu progresul în îmbunătăţirea infrastructurii post-recoltare şi în promovarea unui nivel crescut a organizării agricole, această componentă va sprijini înfiinţarea şi organizarea în continuare a grupurilor de producători, în acelaşi timp sprijinind cererea acestor grupuri  pentru standarde moderne de producţie şi tehnologii post-recoltare. Acest sprijin se aşteaptă să fie transpus în creşterea cotelor relative a produselor calitative care răspund standardelor de siguranță şi calitate internaţionale, şi, prin aceasta, consolidarea competitivităţii sectoarelor relative şi, prin urmare, potenţialul ei de generare de venit. Proiectarea şi configurarea acestei componente va încerca să umple un gol critic în sistemul de stimulente pentru producători de a iniţia parteneriate productive prin oferirea pentru investiţii a unui sprijin condiţionat, ducând astfel la o creştere a apariţiei grupurilor de producători în sectorul horticol şi alte sectoare.

Componenta 3. CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII TERENURILOR PRIN GESTIONAREA DURABILĂ A TERENURILOR

Ca parte a unui program mai larg al proiectului, menit să crească competitivitatea sectorului agricol, această componentă va sprijini activităţile care vizează consolidarea productivităţii terenurilor prin integrarea gestionării durabile a terenurilor şi a bunelor practici agricole şi de mediu. Activităţile  componentei vor fi direcţionate spre: (i) consolidarea capacităţii umane, instituţionale şi tehnice (atât la nivel local şi naţional) pentru punerea în aplicare a activităţilor de gestionare durabilă a terenurilor; (ii) stimulente financiare pentru agricultori pentru adoptarea gestionării durabile a terenurilor şi a bunelor practici agricole şi de mediu, şi (iii) asistenţă pentru investiţii pentru reabilitarea de fâșii de protecţie anti-eroziune cu scopul de a menţine şi a spori productivitatea terenurilor agricole.

Componenta 4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Componenta va sprijini costurile asociate cu implementarea proiectului, inclusiv costurile operaţionale pentru suport fiduciar şi de monitorizarea implementării proiectului.