A A A

MĂSURA 9. Stimularea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

MĂSURA 9. Stimularea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

Valoarea maximă 200000 lei

 

Sprijinul financiar

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, după cum urmează: în proporţie de 30% din costul echipamentului tehnologic şi utilajului procurat şi instalat pentru întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor; pentru casele de ambalare şi frigidere; pentru utilaj tehnologic şi de procesare a produselor de carne, lactate şi alte produse.

 

Obiectivul general

Sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi procesare.

 

Obiective specifice

  • implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare;
  • instalarea si modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor;
  • adaptarea calităţii produselor la standardele internaţionale;
  • diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
  • sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

 

Obiective operaţionale

Creşterea investiţiilor în procurarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor, legumelor, cărnii, laptelui, altor produse agricole şi pentru casele de ambalare şi frigiderele amplasate în localităţile rurale.

 

Domeniul de acţiune

Sprijinul este acordat pentru compensarea costului echipamentului tehnologic şi utilajului procurat sau cu plata în rate şi instalat pentru întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere, precum şi a celor de procesare a cărnii şi laptelui. Solicitanţii vor beneficia de subvenţii pentru suma achitată la procurarea echipamentului şi utilajului care va fi nu mai puţin de 70 % din costul proiectului.

 

Documente solicitate suplimentar

  1. planul de afaceri al proiectului vizat;
  2. documentaţia tehnică;
  3. pentru echipamentul şi utilajul procurat – copia de pe facturile fiscale sau invoice (facturi fiscale externe), în cazul în care nu sînt plătitori ai TVA, şi ordinele de plată;
  4. actele de dare în exploatare a utilajului şi echipamentului (casei de ambalare);
  5. copia de pe certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat contul în lei moldoveneşti.

 

Perioada de depunere a cererilor

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 aprilie – 30 noiembrie 2010, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.