A A A

Lista documentelor obligatorii pentru obținerea finanțării

07/08/2015

 

ü   planul de afaceri; (conform formei-model)

ü   contracte de intenție (ante-contract) încheiate cu antreprenorii polonezi; (copie)

ü   cererea de acordare a finanţării; (conform formei-model)

ü   decizia fondatorilor(ului) privind solicitarea finanţării; (original)

ü declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate; (conform formei-model)

ü   documentația tehnică, copia proiectului elaborat de companii autorizate de organele competente și/sau schița de proiect a localurilor unde vor fi instalate utilajele și echipamentele ce vor fi procurate din sursele finanțării; (copie)

ü   documente juridice a solicitantului;

ü   documente privind starea financiară a solicitantului 

ü documente privind bunurile propuse în gaj