A A A

Contact

Linia Fierbinte

Ai sesizat careva încălcări sau abateri? Sună la linia fierbinte a AIPA!

022 21 33 33, este linia fierbinte anticorupţie, antidiscriminare şi antibirocraţie excesivă a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, la care vor putea apela cetăţenii Republicii Moldova pentru a face sesizări. De menţionat faptul că toate sesizările vor fi interceptate automat în sistemul electronic.

Numărul stabilit funcţionează în regim de 8 ore, de luni pînă vineri, începînd cu ora 8:00 pînă la 17:00 la tarif obişnuit.

Orice cetățean al RM în general, sau producător agricol, agent economic în particular, dacă a sesizat careva abateri sau încălcări grave din partea angajaţilor AIPA, poate apela linia fierbinte pentru a se adresa Conducerii Agenţiei.

În baza plângerilor recepţionate, vor fi formulate recomandări, reeşind din faptul că Conducerea AIPA şi-a asumat responsabilitatea de a reacţiona în timp util la sesizări şi a rezolva cazurile depistate.

Este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.

Prin lansarea liniei fierbinţi ne propunem să asigurăm un sistem de funcţionare transparent, inteligibil şi accesibil, înlăturînd orice tip de discriminare sau limitare în drepturi.

Toţi suntem egali în faţa legii. Spune NU corupţiei, Nu birocraţiei excesive, spune NU discriminării!

Ai sesizat careva încălcări sau abateri?

Sună la linia fierbinte a AIPA!