A A A

Internshipuri tematice desfășurate în cadrul proiectului Twinning

12/03/2018

Reprezentanții Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au efectuat, în perioada 5-9 martie curent, o vizită de studiu la AgrarMarkt, Austria și SZIF, Republica Cehă care sunt şi parteneri ai AIPA în cadrul proiectului de asistență Twinning “Consolidarea capacităților şi competențelor AIPA în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul Dezvoltării Rurale conform normelor și standardelor UE”, finanțat de către Comisia Europeană. 

Vizita de studiu a fundamentat cunoștințele acumulate în cadrul activităților aferente subiectelor: elaborarea unei strategii comprehensive TIC, politicile de securitate informațională, instituirea și beneficiile sistemului Intranet precum şi revizuirea capacităților ce se referă la crearea şi dezvoltarea sistemelor informaționale din cadrul AIPA.

Vizita de studiu a avut drept scop familiarizarea cu bunele practici europene și va duce la consolidarea cunoștințelor acumulate în cadrul instruirilor ce au avut și urmează să aibă loc în contextul proiectului Twinning, fapt ce duce la implementarea de succes a acestuia. Aceste întruniri au oferit posibilitatea delegației AIPA să obțină informații mai ample privind procesul de armonizare și implementare a legislației comunitare în domeniul subvenționării,

Participanții au conchis că vizita de studiu a fost una foarte utilă prin familiarizarea sub aspect nu doar teoretic ci și practic cu bunele practici comunitare, ce vor duce la eficientizarea activității AIPA. 

Direcția relații externe, comunicare și raportare