A A A

Instruiri practice privind acordarea plăților în avans în cadrul Proiectului Twinning

26/06/2018

În contextul implementării Programului de  acordare a plăților în avans, pentru colaboratorii Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), sunt organizate simulări practice privind  Controlul și Verificarea la fața locului.

Scopul instruirilor în teren este de a spori conștientizarea sistemului UE și de a instrui colaboratorii AIPA în vederea implementării procedurilor aferente plăților în avans, conform metodologiei UE.

Instruirile în cadrul celor două zile, vor viza subiecte ce ține de implementarea proceselor generale privind controlul pe teren, prin simulări practice a cazurilor selectate de proiecte investiționale.

Astfel, în prima zi de instruire personalul sediului central precum și reprezentanții oficiilor teritoriale ale AIPA au vizitat o seră, în urma căreia au fost familiarizați cu procedurile de   control la fața locului cu privire la acordarea plăților în avans.

Simulările practice privind condițiile și procedura de acordare a plăților în avans sunt oferite de experții Proiectului Twinning din Austria și Polonia, astfel, împărtășindu-și experiența acumulată de-a lungul anilor cu privire la subiectul vizat.   

La sesiunea de instruire participă colaboratorii Direcției administrare și aprobarea proiectelor, Direcției autorizare plați, Direcției verificare pe teren, Secției monitorizare și post inspecție, precum și reprezentanții Oficiilor  Teritoriale ale AIPA.

De menționat, că Proiectul Twinning este o componentă a Programului ENPARD ce are ca obiectiv de a sprijini și contribui la dezvoltarea sectorului agricol și mediului rural din RM.

Direcția relații externe, comunicare și raportare