A A A

Guvernul a aprobat Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemului informațional „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții”

23/12/2020

Ieri, 22 decembrie 2020, executivul a aprobat proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemului Informațional „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” (SIA ESBS), elaborat în scopul asigurării cadrului normativ necesar pentru funcționarea Registrului de stat format de SIA ESBS administrat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

Potrivit Conceptului tehnic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.227/2020, SIA ESBS este un sistem informațional automatizat destinat înregistrării, păstrării, utilizării informațiilor cu privire la solicitanții de subvenții şi dosarele de subvenționare de la înregistrarea acestora şi până la arhivarea datelor și constituie unica sursă oficială de informații cu referire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR).

Documentul aprobat stabilește cerințele de bază privind modul de ținere a Registrului ce reprezintă totalitatea sistematizată a informațiilor ce conțin date referitoare la cererile și dosarele de subvenționare, măsurile de sprijin financiar oferite producătorilor agricoli, operațiunile și actele administrative emise de autoritățile publice în procesul de examinare a cererilor de acordare a subvențiilor, precum și în procesul de monitorizare postachitare.

Un beneficiu semnificativ al Registrului îl reprezintă faptul că producătorii agricoli vor putea depunere cererile de acordare a sprijinului financiar și dosarele cu documentele solicitate - în format electronic, nefiind necesară deplasarea în acest scop la oficiile teritoriale ale Agenției.

Serviciul Relații Externe și Comunicare
022-220-386