A A A

Guvernul a aprobat Regulamentul privind acordarea plăților directe per cap de animal

19/11/2020

Ieri, în cadrul ședinței Guvernului a fost aprobat Regulamentul privind acordarea plăților directe per cap de animal. Acesta stabilește condițiile, ordinea şi procedura de acordare a plăților directe crescătorilor de animale. 

Prin aprobarea acestui Regulament, statul urmărește atingerea următoarelor obiective, și anume: creșterea numărului de exploatații zootehnice autorizate, ca urmare a înregistrării fermelor din rândurile deținătorilor casnici; creșterea numărului de animale exploatate, ca urmare a stopării sacrificării animalelor și a interesului de a deține un număr mai mare de animale; creșterea productivității medii a șeptelului de animale; creșterea volumelor de producție animalieră; asigurarea unităților de procesare cu materie primă de origine animalieră autohtonă.

 

Astfel, deținătorii de bovine de rasă specializată vor primi între 5000-7000 lei per cap de animal, deținătorii de ovine de rasă specializată sau de caprine vor primi între 500-300lei/per cap.  În cazul animalelor de rasă pură, valoarea plăților directe va crește cu 50%.

 

Totodată, Guvernul a mai decis că în vederea realizării plăților directe per cap de animal, în funcție de cererile parvenite de la producătorii agricoli, anual vor fi alocate din Fondului național de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, cel puțin 30% pentru finanțarea cererilor de acordare a plăților directe per cap de animal.

 

În caz de nevalorificare a surselor financiare planificate, mijloacele financiare vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul privind condițiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017”, indicate în document.

 

De menționat că, depunerea dosarelor de solicitare a plăților directe per cap de animal, se va face în cadrul apelurilor anunţate de Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului.

 

 

Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina MADRM, iar decizia va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Serviciul Relații Externe și Comunicare
022-220-386