A A A

Guvernul a aprobat Regulamentul de acordare a compensațiilor pentru acoperirea parțială a prejudiciilor din sectorul agricol

31/07/2020

Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, în ședință de Guvern, Regulamentul de acordare a compensațiilor pentru a acoperi parțial prejudiciile din sectorul agricol cauzate de calamitățile naturale.

Regulamentul stabilește modalitatea de recepționare și examinare a dosarelor, inclusiv stabilirea și acordarea compensațiilor din Bugetul de Stat prin intermediul AIPA.

Solicitanții vor trebui să depună dosarele de solicitare a compensației la subdiviziunile teritoriale ale AIPA din raza teritorială în care își desfășoară activitatea.

Dosarul de acordare a compensației va conţine următoarele documente obligatorii:

a) cererea de acordare a compensației;
b) declaraţia, pe propria răspundere, privind completitudinea dosarului și veridicitatea informaţiei înscrise în documentele prezentate;
c) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau a certificatului de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti;
d) copia extrasului din Registrul bunurilor imobile sau din Registrul contractelor de arendă;
e) copia Actului de constatare a pagubelor pentru recolta anului 2020, cauzate de secetă sau grindină;
f) copia primelor 8 file din Pașaportul Proiectului de înființare a plantației horticole sau copia schiței de proiect în cazul plantațiilor de arbuști fructiferi și căpșun.
g) copia de pe certificatul privind atribuirea codului IBAN, eliberat de către banca comercială;
h) copia Actului de înființare a plantației perene, întocmit conform legislației.

Termenul limită de depunere a dosarului este 18 septembrie 2020.