A A A

Guvernul a aprobat modificări la Legea cu privire la principiile de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural

18/12/2019

Cabinetul de miniștri a aprobat la data de 17 decembrie curent, modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, precum și în art. 14, alin.  (2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală.

Modificările efectuate au obiectivul de a optimiza și eficientiza politicile în domeniul dezvoltării rurale, ținând cont de necesitățile zonelor rurale în contextul abordării LEADER în Republica Moldova.

De menționat că, abordarea LEADER se implementează în Moldova pe parcursul a ultimilor 3 ani, cu suportul partenerilor de dezvoltare din Uniunea Europeană. Mai mult ca atît, această abordare este  agreată de către membrii Rețelei Naționale pentru Dezvoltarea Rurală din Moldova, din care fac parte: Rețeaua Națională LEADER, Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova (FARM), Asociația Republicană a Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”, Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova (FNFM). Totodată, în scopul asigurării transparenței decizionale, a fost solicitată opinia Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), care, la fel au susținut proiectul nominalizat.

 LEADER înseamnă „Legături între acțiuni de dezvoltare rurală”, definită ca o  strategie integrată la nivelul unei regiuni, care mobilizează părți interesate locale, prin utilizarea unor metode specifice, cum este parteneriatul, iar principalul element al funcționării reprezintă o formă asociativă între:

- autoritățile administrației publică locale;

- reprezentanții societății civile;

- reprezentanții sectorului privat.

Actorii vizați activează pe un teritoriu definitivat, gestionând și administrând procesele de dezvoltare locală în baza strategiilor de dezvoltare locală. Acest parteneriat teritorial este denumit Grup de Acțiune Locală (GAL).

GAL-lor le revine rolul de promotori ai proceselor de dezvoltare locală, contribuind esențial la dezvoltarea economică și socială, atragerea investițiilor în zonele rurale, crearea locurilor de muncă, îmbunătățirea nivelului de trai și dezvoltarea durabilă.

Referitor la reglementările privind Grupul de Acțiune Locală menționăm că, Ministerul, în perioada imediat următoare, va iniția elaborarea unui proiect de lege pentru a le distinge prin particularități de alte forme juridice de organizare a persoanelor juridice.

Alocaţiile bugetare pentru abordarea LEADER vor fi finanțate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, în cuantum de pînă la 5 %, din bugetul aprobat anual.

 

Sursa: www.madrm.gov.md

 Serviciul relaţii externe şi comunicare

 022-220-386