A A A

Glosar de termeni

27/07/2015

1)   an de subvenționare– perioada calendaristică a unui an cuprinsă între 1 noiembrie anul precedent – 31 octombrie anul curent;

2)   casă de ambalare exploataţie agricolă compusă dintr-un frigider sau depozit agricol în cadrul cărora sunt instalate componente tehnice adiţionale utilizate în complex sau separat la curăţarea, spălarea, sortarea şi ambalarea fructelor, strugurilor şi/sau legumelor;

3)    comasare- modalitatea de formare a unui teren agricol prin unirea a două sau mai multor terenuri agricole înregistrate având hotare comune, inclusiv hotare ce trec pe peretele comun, aparținând unuia şi aceluiaşi proprietar sau aflându-se în proprietatea comună a aceloraşi persoane, la cererea lor;

4)   companie de consultanță- agent economic selectat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în baza Regulamentului aprobat prin ordinul Ministrului agriculturii și industriei alimentare, pentru prestarea serviciilor de consultanță şi formarea producătorilor agricoli inclusiv ONG care reprezintă Asociaţii profesionale ale fermierilor;

5)   date neveridice– informaţii conţinute în documentele anexate la cererea de solicitare a subvenţiei, ce nu corespund realităţii, constatate în procesul examinării dosarelor de subvenţionare sau, controalelor, referitoare la volumul şi cantitatea lucrărilor/bunurilor supuse subvenţionării, suprafeţelor plantaţiilor înfiinţate;

6)   defrișareeliminarea completă din plantațiile multianuale casate a arborilor, butucilor, trunchiurilor și rădăcinilor acestora și finisarea acestui procedeu cu lucrarea adâncă și superficială a solului, în vederea utilizării ulterioare în circuitul agricol ca teren arabil;

7)   echipament antigrindină– sistem utilizat în complex pentru protecţia plantaţiilor multianuale, de efectele negative ale căderilor de grindină, format din plasă antigrindină, stâlpi, ancore, funii metalice, elemente anticufundare, precum şi diverse materiale de fixare, întindere, conexiuni şi alte consumabile pentru instalarea şi funcţionarea sistemului;

8)   echipament antiploaie- sistem utilizat în complex pentru protecţia plantaţiilor multianuale, de precipitațiile atmosferice sub formă de ploi abundente și/sau îndelungate, în perioada de coacere a fructelor, pentru evitarea suprasaturației pulpei cu apă, format din plasă combinată antiploaie și antigrindină, sau separată, funii metalice, diverse materiale de fixare, întindere, conexiuni şi alte consumabile pentru instalarea şi funcţionarea sistemului;

9)   exploatație agricolă- este o formă complexă de organizare a proprietăţii, prin care se pun în valoare pământul, animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii şi obţinerii eficiente de produse agricole;

10)    femeie fermier– producător agricol înregistrat, într-o localitate rurală a cărei fonator/fondatori și administrator este/sunt femei;

11)    fermă zootehnică– exploataţie agricolă destinată creșterii și întreținerii animalelor, compuse din construcţii, utilaje tehnologice, amenajări şi dotări speciale, autorizată în modul stabilit, în scopul obţinerii producţiei de origine animală;

12)    listă de interdicţie a producătorilor agricoli înscris oficial, întocmit de către autoritatea responsabilă de administrarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pe o perioadă de 5 ani consecutivi, accesarea de subvenţii de către solicitanți/beneficiari de subvenții care au prezentat date neveridice, în vederea obţinerii subvenţiei, sau au admis încălcarea alor condiții asumate prin Declarația pe propria răspundere, depusă la dosarul de subvenționare;

13)    localitate rurală– satele, comunele, inclusiv localităţile care, conform legii, au statut de oraş, cu excepţia orașelor Chişinău și Bălţi;

14)    pensiune agroturistică– structură de primire turistică, situată într-o localitate rurală, destinată cazării turiştilor, cu o capacitate între 3 şi 20 de camere, funcționând în cadrul exploatației agricole, care asigură o parte din alimentaţia turiştilor cu produse din gospodăria proprie;

15)    reţeaua de aducţiune– reţea formată din canale, conducte sau jgheaburi de diferite ordine, cu rol de a conduce apa de la sursă la reţeaua de distribuţie pe terenul de irigat;

16)    reţeaua de distribuţie– reţea formată din canale, conducte sau jgheaburi de diferite ordine, cu rol de conducere a apei până la sectoarele de irigaţie;

17)    sistem de irigare– reţea hidraulică constituită în complex sau separat din staţii de pompare, staţii de fertigare, inclusiv accesorii (conducte, fitinguri, conexiuni noi ş.a.), precum geomembrană şi geotextil, pentru captarea apei, utilizate în scopul irigării terenurilor agricole (inclusiv terenurilor agricole protejate);

18)    suprafață indivizibilă- suprafața valorificată cu plantații multianuale (viticole, pomicole, arbuști fructiferi și căpșun), constituită din parcele, amplasate pe același sector (câmp) sau pe sectoare imediat învecinate, despărțite doar de drumuri de acces.