A A A

Formulare obligatorii pentru accesarea subvenţiilor, anul 2015


Declarația pe propria răspundere a solicitantului

        DOMENIUL I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

Măsura 1.1.Subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor si a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri).
           
Act
           
Cerere       

Măsura 1.2.Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și a plantațiilor pomicole.
Submăsura 1.2 A
           
Act
           
Cerere       
Submăsura 1.2 D
           
Cerere   

          Act de casare a plantatiei viticole

          Act de defrisare a plantatiei viticole

          Declaratia privind defrisarea plantatiilor viticole casate   
Submăsura 1.2 P
           
Act
           
Cerere 

Submăsura 1.2 V
           Act
           
Cerere 
           
Lista soiurilor de viță de vie solicitată
                                                            

Măsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional.
           
Cerere 
                                          

Măsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice.
           
Act
           
Cerere 
                                            

Măsura 1.5.Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menținerii fondului genetic al acestora.
           
Cerere 
                                            

Măsura 1.6.Stimularea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.
           
Act
          Submăsura 1.6.1.
Case de ambalare și frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor și legumelor;
                    Cerere

Submăsura 1.6.2.Procesare, uscare și congelare a fructelor, strugurilor, legumelor și cartofilor;

          Cerere
         Submăsura 1.6.3.
Procesare, uscare și condiționare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia;

                    Cerere

Submăsura 1.6.4.Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui.

                   Cerere
                                       

Măsura 1.7.  Facilitarea accesului la pieţele de capital şi factorii de producţie pentru agricultori, inclusiv creditarea producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare.
          
            Submăsura 1.7.1.
Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare.

           Cerere

           Certificat bancar

           Borderoul ordinelor de plată 

Pentru AEI

           Cerere

           Act centralizator AEI
           

           
Declaratia pe proprie raspundere AEI
         

           Lista beneficiarilor AEI
         

           Raport privind repartizarea mijloacelor financiare
            

Submăsura 1.7.2.Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură.

           Cerere

 

     DOMENIUL II : Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale

Măsura 2.1.Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole.
          
Cerere

Măsura 2.2.Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare.  

            Act
           
Cerere       

Măsura 2.3.Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare.
           Cerere

Măsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till.

         Cerere

     DOMENIUL III:  Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan          

 

Măsura 3.1. Sprijinirea investițiilor în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole plasate în extravilan.

          Cerere